Dualistyczne zderzenie świata zewnętrznego z wewnętrznym

 

Ukazała się nowa książka „Dotyk świata”, której autorem jest Teodozja Świderska. Jest to dwujęzyczny polsko-angielski tom poetycki wydany pod redakcyjną pieczą Alicji Marii Kuberskiej w Wydawnictwie „Night in galle”.

PO DRODZE (Z) WANDĄ DUSIĄ STAŃCZAK

Na co dzień rzadko uświadamiamy sobie istnienie i znaczenie zmysłu dotyku, a przecież dotyk przekazuje nam ogrom informacji. Czym jest „Dotyk świata” Teodozji Świderskiej? Dualistycznym zderzeniem świata zewnętrznego z wewnętrznym. Ten liryczny komentarz do otaczającego świata, jest czymś, co wymaga naszej reakcji.

Teodozja Świderska przygląda się z ogromną wrażliwością zarówno ludziom, jak i naturze. Jej wiersze są świadectwem kruchości istnienia, potrzeby dostrzeżenia tego, co się dzieje wokół. Istnieje potrzeba wrażliwości na rodzaj dotyku, tego, co nienamacalne – empatii, zrozumienia nie przeoczyć niewidzialnego, poczucia bliskości.

Poezja Teodozji Świderskiej jest dojrzała, erudycyjna. Znajdziemy w niej odniesienia do filozofii, literatury, muzyki. W tekstach wypatrzymy gotowe aforyzmy, wskazówki życiowe, konstatacje „wątleje świat – bez wyobraźni”. Jest świat realny – pandemiczny, w którym „ludzie gubią uśmiechy w maskach”, jest wojna tuż obok; jest świat wirtualny – nowa interakcja z drugim człowiekiem – w globalnie stechnologizowanej wspólnocie. W wierszach Teodozji Świderskiej są tęsknoty, marzenia i nadzieje „każdemu potrzebne słońce, woda, powietrze, pokój z widokiem na przyszłość; można wyjść z pęknięć cało”.

Słona wódka

Lektura książki „Dotyk świata”, której autorem jest Teodozja Świderska, skłania do zatrzymania w biegu, refleksji, wewnętrznego dialogu z autorką, z samym sobą. Jak świat nas dotyka, jak my dotykamy świata? ‒ warto się przekonać, zaglądając do wierszy z tego tomu.

Agnieszka Jarzębowska

Teodozja Świderska „Dotyk świata”, (Wydawnictwo „Night in galle” Inowrocław, 2023). Przekład na język angielski: Anna Maria Stępień. Projekt okładki: Agnieszka Herman. Redakcja Alicja Maria Kuberska.

Teodozja Świderskapoetka, prozaiczka, krytyk literacki, pedagog. Jest absolwentką Wydziału Filologii Polskiej oraz podyplomowych Studiów Psychologicznych na Uniwersytecie Opolskim. Opublikowała następujące książki poetyckie: „W błysku chwili” (Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2018), „W wychyleniu” (Signo, Kraków 2020), „Wytrąceni z biegu” (Font, Poznań 2021), „Dotyk świata” („The touch of the Word” ”, (dwujęzyczny polsko-angielski zbiór wierszy, Wydawnictwo „Night in galle” Inowrocław, 2023).

 Juliusz Erazm Bolek przedstawia „Ogród” („The Garden”)

Teodozja Świderska publikowała wiersze w pismach literackich, m. in.: „Angora”, „Bezkres”, „Okolica Poetów”, „LiryDram”, „Migotania”, „The ARCHER”, „Modelowe Nauczanie”, na portalu Pisarze.pl, a także w blisko pięćdziesięciu wydaniach zbiorowych ― almanachach i antologiach (w tym wielu międzynarodowych). Wielokrotnie publikowała artykuły w periodykach pedagogiczno-oświatowych oraz w internetowym biuletynie opolskiego kuratorium Oświata Opolska, który współredagowała.

Teodozja Świderska jest autorką recenzji (powieści, zbioru opowiadań, tomików poetyckich) publikowanych w „Zeszytach Kieleckich” (Język Polski w Liceum 2010/2011), „Migotaniach” (2021), „Agencji Informacyjnej” (2022) i Okolicy Poetów (2022). Nagrodzona i wyróżniona w ogólnopolskich konkursach poetyckich.

Teodozja Świderska jest związana z Krakowską Konfraternią Poetów, należy do Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Opolu, Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział II w Warszawie oraz Związku Literatów Polskich. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Agencja Informacyjna, kultura, /DEC/ 15.02.2023