Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: Erasmus+ 6.000 wniosków!

Agencja Informacyjna: Erasmus+ bije rekordy! Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji podała, że w 2023 roku złożono 6000 wniosków w programie Erazmus+. To wzrost uczestnictwa w unijnym programie edukacyjnym o aż 50 proc. w porównaniu z 2022 rokiem i aż o 130 proc. więcej niż w 2021 r.  

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Erasmus+ 12.000 wniosków w ciągu 3 lat

W ciągu ostatnich 3 lat polscy beneficjenci złożyli ponad 12.000 wniosków, przewidzianych do realizacji w perspektywie programu na lata 2021-2027. To sygnał, że Polacy chcą rozwijać swoje kompetencje, kształcić się i są coraz bardziej świadomi tego, że wesprzeć ich w tym może jeden z największych, strategicznych programów europejskich. Erasmus+ wspiera obywateli państw unijnych w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Pomaga w realizowaniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Wnioski w programie składać mogą instytucje edukacyjne, organizacje młodzieżowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa oraz inne organizacje, takie jak np. centra badawcze, instytucje kulturalne czy organizacje sportowe. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dofinansowała Erasmus+ na kwotę ponad 7.000.000.000 złotych

Narodową Agencją Programu Erasmus+ w Polsce od 2014 roku jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Dla instytucji, która od równo 30 lat odpowiada za szereg inicjatyw edukacyjnych, rekordowa liczba wniosków to znakomity prezent rocznicowy. Jak podkreślają jej przedstawiciele, w latach 2014-2023 Fundacja dofinansowała projekty w ramach Erasmus+ na kwotę ponad 7.000.000.000 złotych, a skorzystało z nich łącznie ponad 830.000 ludzi. 

Erasmus+ 6000 wniosków

Flagowy program UE

Erasmus+ jest flagową inicjatywą Unii Europejskiej na rzecz wspierania współpracy między uczelniami z rożnych państw i ułatwiania mobilności w celu zdobywania dalszego wykształcenia lub podejmowania pracy.” – Wyjaśnia Dawid Solak, zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. – „W ramach programu Erasmus+ w latach 2014-2023 zrealizowano prawie 21.000 projektów, w których wzięło udział 830.000 uczestników, a kwota dofinasowania przekroczyła 1.600.000.000 euro. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, dzięki programowi Erasmus+ otwiera polską młodzież na świat, pomaga im w zdobyciu teoretycznego i praktycznego wykształcenia, poznania innych kultur i zdobycia cennych znajomości.” – Tłumaczy Dawid Solak, zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (więcej)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ma ogromne doświadczenie na arenie międzynarodowej 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. ma ogromne doświadczenie w zarządzaniu projektami edukacyjnymi. Zarządzała poprzednimi projektami o podobnym charakterze co programu Erasmus+, a obecnie jest również Narodową Agencją Europejskiego Korpusu Solidarności, odpowiada też za udział Polski w światowych i europejskich mistrzostwach umiejętności WorldSkills i EuroSkills. W 2023 roku była też gospodarzem europejskiej edycji tych zawodów – EuroSkills 2023 Gdańsk, które okazały się dużym sukcesem. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji koordynuje też inicjatywy skierowane do różnych grup odbiorców, między innymi stworzoną dla nauczycieli platformę eTwinning, czy EPALE – Elektroniczną platformę na rzecz uczenia się dorosłych w Europie.

26.200.000.000 euro na program Erasmus+

Rekordowa liczba wniosków Erasmus+ cieszy, tym bardziej, że w perspektywie europejskiej znaczenie tego programu stale rośnie. Łączny budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26.200.000.000 euro. Wraz z nową perspektywą finansową 2021-2027 wzmocniono priorytety Erasmusa+, tak aby w jak największym stopniu odpowiadał na potrzeby i wyzwania społeczno-gospodarcze, przed którymi stoi Europa i świat. Program kładzie więc silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Przyszłość Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Rozwój programu Erasmus+ będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie. Dalszy rozwój programu Erasmus+ jest więc także przyszłością Fundacji – Tłumaczy Dawid Solak, zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji podaje dane

„Liczby robią wrażenie. Do Fundacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wpłynęło już ponad 12.000 tys. wniosków w programie Erasmus+ w perspektywie 2021–2027. Prawie 3.000 instytucji korzysta z programu, w tym 1.500 szkół, przedszkoli, ośrodków doskonalenia zawodowego dla młodzieży i dorosłych. Ponad 500.000.000 euro zostało przeznaczone na dofinansowanie projektów, w tym 250.000.000 euro na projekty w sektorze szkolnictwa wyższego. Prawie 5.8000 zagranicznych organizacji jest zaangażowanych w projekty z partnerami z Polski, w tym ponad 2.500 organizacji spoza Unii Europejskiej.” – Wylicza Dawid Solak, zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje Ogólnopolski Dzień Informacyjny 1 lutego 2024 r.

Rokrocznie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów i opowiada w przystępny sposób o możliwościach zdobycia środków na międzynarodowe programy edukacyjne. Najbliższe już 1 lutego 2024 r. na PGE Narodowy, udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Link do rejestracji: https://wydarzenia.frse.org.pl/ankieta/1032266/ogolnopolski-dzien-informacyjny-fundacji-rozwoju-systemu-edukacji.html

Agencja Informacyjna, gospodarka, /ART, Erasmus+/ 29.12.2023