Dr Krystyna Krzekotowska

Dr Krystyna Krzekotowska: Zapobieganie bezdomności, lepsza komunikacja, troska o dzieci, osoby starsze i z niepełnosprawnościami oraz współdecydowanie.

Agencja Informacyjna: Rozmowa z dr Krystyną Krzekotowską – Wiceprezes Światowego Kongresu Polaków i Kierownikiem Studiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości Uczelnia Łazarskiego, która kandyduje w wyborach samorządowych, w niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. do Rady Miasta Warszawy z listy nr 2 Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców, na pozycji 8.

Dr Krystyna Krzekotowska o zarządzaniu Warszawą

Jaka powinno zarządzać się Warszawą?

Dr Krystyna Krzekotowska: Zarządzanie Warszawą powinno być tak zorganizowane, aby było przyjazne mieszkańcom. Aby było to możliwe potrzebna jest dobrze przygotowana i wrażliwa społecznie kadra, taka, którą m. in. od 20 lat kształci Uczelnia Łazarskiego (d. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie) pod moim kierunkiem jako kierownika Studiów Podyplomowych Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości. Zadbanie o lepszą politykę mieszkaniową, ułatwiającą, a nie przeszkadzająca w rozwoju budownictwa, chroniącą przed nadużyciami władzy, rujnującymi przedsiębiorców podwyżkami czynszu za lokale użytkowe, które potem stają się pustostanami.

Szczególna troska o potrzebujących

Przemawia Pani szczególna troska o prawo do mieszkania.

Dr Krystyna Krzekotowska: Uważam, że w polskich warunkach klimatycznych, a także rozwoju cywilizacyjnym prawo do mieszkania jest rzeczą naturalną. Dlatego też jestem za zakazaniem – w formie przepisów prawa miejscowego uchwalanego przez Radę Warszawy – eksmitowania osób z powodu biedy lub wypadków losowych. Wycofanie z sądów tego typu spraw wnoszonych przez Prezydenta miasta przeciwko mieszkańcom i skierowanie ich do mediacji oraz udzielenia pomocy. Zapobieganie bezdomności jest tańsze niż koszty działań na rzecz wychodzenia z bezdomności. Jestem inicjatorką wielu skutecznych interwencji w obronie słabszych mieszkańców przed nadużyciami władzy w tym obrony przed utratą dachu nad głową kilku tysięcy rodzin hutniczych, przy współpracy z organizacjami (Stowarzyszenie Obrony Mieszkańców Hutniczych Osiedli).

Z tego co wiem szczególny jest Pani też los osób starszych i z
niepełnosprawnościami?

Dr Krystyna Krzekotowska: Zapewnienie godnego zaspakajania potrzeb osób starszych i
niepełnosprawnych w tym potrzeb mieszkaniowych wydaje się jeszcze bardziej oczywiste. Także w tym zakresie nie ograniczam się tylko do mówienia lecz stworzyłam wspólnie z rodzicami dzieci z niepełno sprawnościami pierwszy w Polsce Dom Mieszkalno-Rehabilitacyjny w Warszawie, Wawrze, przy ul. Odrębnej 10., dzięki współpracy z Polonią i Polakami za granicą, gdzie są lepsze wzorce i standardy ochrony praw obywateli.

Konsultacje społeczne rzeczywiste a nie pozorne

Ma Pani też własny pomysł na rozładowanie zatorów komunikacyjnych w
Warszawie?

Dr Krystyna Krzekotowska: Najlepszym remedium na korki jest bezpłatna komunikacja
miejska. Ten ekonomiczny mechanizm najlepiej będzie oddziaływał na kierowców.

Czy tylko komunikacja miejsca ma być bezpłatna?

Dr Krystyna Krzekotowska: Nie, bezpłatne powinny być także posiłki dla dzieci i młodzieży w
szkołach, to najlepsza forma egalitaryzmu dla młodych ludzi.

Jak ma Pani pogląd w sprawie partycypacji społecznej w zarządzaniu Warszawą?

Dr Krystyna Krzekotowska: Konsultacje społeczne powinny być rzeczywiste a nie pozorne. To wymaga prawdziwej współpracy z mieszkańcami oraz ich organizacjami, wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielniami mieszkaniowymi. Konieczne jest reaktywowanie zlikwidowanej Komisji ds. Partycypacji Obywatelskiej (w której pracowałam społecznie nad poprawą sytuacji w tej dziedzinie). Projekty realizowane, wspólnie z mieszkańcami, są tańsze i lepsze. Potrzebna
jest polityka „otwartych drzwi” aby sekretariaty i barierki nie blokowały dostępu do Prezydenta Warszawy lub burmistrzów dzielnic.


Kim jest Krystyna Krzekotowska?

Krystyna Anna Krzekotowska z domu Lewińska (ur. 15 stycznia 1942 w Pacanowie) – prawnik, specjalizujący się w prawie cywilnym, autorka licznych książek i poradników dotyczących prawa spółdzielczego i mieszkaniowego, samorządowiec, a także działaczka polityczna.

Krystyna Krzekotowska uzyskała tytuł magistra i stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi wykłady z zakresu prawa na wielu uczelniach polskich (m.in. na Uczelni Łazarskiego – d. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie)) i niemieckich.


Krystyna Krzekotowska kandydowała z listy Stronnictwa Demokratycznego (z którym związana była od lat 60. XX wieku) w wyborach parlamentarnych w 1991 r., następnie jako przedstawicielka Stronnictwa Demokratycznego, z ramienia Unii Pracy, w wyborach parlamentarnych w 1993 r. w okręgu Warszawa.
Krystyna Krzekotowska pełniła mandat radnej w gminie Warszawa-Bielany, będąc wiceprzewodniczącą rady gminy (1994–1998). W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 otwierała listę komitetu wyborczego „Razem dla Przyszłości”. W wyborach parlamentarnych w 2005 r. startowała do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z listy komitetu wyborczego „Centrum” (na mocy porozumienia wyborczego Partii Centrum z jej macierzystym Stronnictwem Demokratycznym). W wyborach parlamentarnych w 2007 r. kandydowała do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z ramienia komitetu wyborczego „Nowej Wizji Polski”. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. reprezentowała Stronnictwo Demokratyczne na liście koalicyjnego komitetu wyborczego „Porozumienie dla Przyszłości – CentroLewica”.


Krystyna Krzekotowska, w wyborach parlamentarnych w 2015 r. była jednym z liderów komitetu wyborczego „Obywatele do Parlamentu” i jego kandydatką do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Po odejściu ze Stronnictwa Demokratycznego, w wyborach w 2018 r. została kandydatką na prezydenta miasta Warszawy, z ramienia Światowego Kongresu Polaków, w którym pełni funkcję wiceprezesa. Krystyna Krzekotowska jest Dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Prawa i Mieszkalnictwa, wiceprezesem Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, wiceprezesem Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw (którego prezesem został Andrzej Kalwas).

Krystyna Krzekotowska opublikowała m. in. następujące książki: „Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego” (1983 r.), „Zanim otrzymasz klucze: informator dla otrzymujących mieszkanie spółdzielcze” (1984 r.), „Prawo lokalowe z komentarzem” (1986 r.), „Prawo mieszkaniowe” (1988 r.), „Mieszkanie a uprawnienia domowników” (1988 r.), „Mieszkanie spółdzielcze a prawa małżonków i członków rodziny” (1988 r.), „Prawne formy korzystania z mieszkań” (1989 r. ), „Prawo lokalowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego” (współautor, 1994 r.), „Nowe spółdzielcze prawo mieszkaniowe: przepisy, orzecznictwo, objaśnienia” (współautor, 1995 r.), „Eksmisja z lokali mieszkalnych” (1999 r.) i „Prawo spółdzielcze z komentarzem” (2003 r.)

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych
wywiadów, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.
AI, Wywiady, /DEC/ 3.04.2024