Będzie przebudowa drogi Nowy Dwór-Leżenica

Dzięki Powiatowi Pilskiemu dojdzie niebawem do przebudowy drogi Nowy Dwór-Leżenica. Starostwo pozyskało 2.940.000 złotych na ten cel z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR.

Całkowity koszt modernizacji drogi powiatowej Nowy Dwór-Leżenica (gmina Szydłowa) według projektu to 3.000.000 zł. Wkład z budżetu powiatu pilskiego wyniesie zatem jedynie 2 procent, czyli ok. 60.000 zł. Dzięki pozyskanym pieniądzom zostanie wyremontowany nowy odcinek ważnej dla lokalnej infrastruktury drogi powiatowej. Poprawi to znacznie bezpieczeństwo jej użytkowników.

W ramach remontu drogi powiatowej Nowy Dwór-Leżenica powstanie przede wszystkim nowa twarda nawierzchnia (obecnie jest to droga gruntowa). Wykonane zostaną pobocza, poprawiające bezpieczeństwo. Pojawią się potrzebne oznakowanie pionowe i poziome. Łącznie zostanie zmodernizowany 1,8 km odcinek drogi.

„Przypomnę, że w 20221 roku Powiat Pilski wystarał się o ponad 12.000.000 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na przebudowę blisko 6 km drogi powiatowej, w ciągu obwodnicy północnej, na odcinku Kijaszkowo-Czajcze-Wysoka.” – Zauważa Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski. – „Kilka tygodni temu Powiat Pilski zdobył prawie 20.000.000 zł, na modernizację blisko 20 km dróg i budowę kilkukilometrowej ścieżki rowerowej Ujście-Byszki. Dziękuję za pomoc posłom na Sejm reprezentującymi Powiat Pilski: Marcie Kubiak, Krzysztofowi Czarneckiemu i Marcinowi Porzuckowi. Cieszę się, że dostrzegacie Państwo potrzeby naszych mieszkańców i wspieracie nas w działaniach.” – Oświadczył Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski.

„Moje gratulacje!” – Powiedziała Marta Kubiak – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, na wiadomość o pozyskaniu pieniędzy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR, na modernizacji drogi powiatowej Nowy Dwór-Leżenica (gmina Szydłowa). – „Inwestycje na terenach, na których funkcjonowały, zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej są ważne i potrzebne. Rządowy program wsparcia finansowego samorządów na tych obszarach jest potrzebny. Wszystko po to, aby naszym mieszkańcom mogło żyć się lepiej i bezpiecznej.” – Uważa Marta Kubiak – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Dzięki III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR przyznano wsparcie dla 1.599 projektów jednostek samorządu terytorialnego (JST i związków). O pieniądze ubiegać mogły się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarach, których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Są to bezzwrotne dofinansowania inwestycji. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /DEC/ 16.07.2022