Apel Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Przedsiębiorcy z Unii Europejskiej nadal zaopatrują reżimy w Rosji i Białorusi. Dowodem tego są TiR-y przekraczające granicę Polski i Unii Europejskiej w Terespolu. Apelujemy do firm, które w czasie agresji na Ukrainę, prowadzą handel z Rosją i Białorusią, o zaprzestanie dostaw. Handlujecie z odpowiedzialnymi za ludobójstwo!

Apelujemy do firm transportowych: dostawy do Rosji i Białorusi to w istocie dostawy śmierci.

Prosimy o refleksję, pieniądze to nie wszystko!

Wzywamy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia szybkich i zdecydowanych kroków, prowadzących do skutecznej izolacji handlowej Rosji i Białorusi.

Przedsiębiorcy z Ukrainy i Polski ponoszą konsekwencje rosyjskiej agresji – to zniszczenia przedsiębiorstw, konieczność przerwania i relokacji działalności gospodarczej, trudne dziś do oszacowania straty. Ukraińscy pracownicy są ofiarami tej wojny, tracą miejsca zatrudnienia, są ofiarami nalotów na osiedla mieszkaniowe, giną ich żony, dzieci. Ponad milion ukraińskich kobiet i dzieci musiało uciekać przed śmiercią do Polski.

Handlujący z Rosją i Białorusią, transportowcy – zastanówcie się, w czym uczestniczycie. Tej odpowiedzialności nie zdejmie żaden PR i CSR.

Zarząd Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Kijów – Warszawa, 12 marca 2022.

Fundusz Pomocy Ukrainie POMOC HUMANITARNA

Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej powstał Fundusz Pomocy Ukrainie dla przedsiębiorców i wszystkich, którzy solidaryzują się z bohaterskim narodem Ukrainy. Wpłaty na cele humanitarne można dokonywać:

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza „pomoc Ukrainie”, bank BNP Paribas:

PLN 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

EURO 31 1600 1462 1890 7447 7000 0005

USD 04 1600 1462 1890 7447 7000 0006

do wpłat walutowych:

KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPK

Numer IBAN: litery PL 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

Unicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej uzyskała wsparcie organizacji należących do Rady Przedsiębiorczości.

„Bez niepodległej Ukrainy nie ma niepodległej Polski, a bez niepodległej Polski nie ma niepodległej Ukrainy” – pisał Jacek Kuroń. W jego słowach odbijało się echo wypowiedzi Józefa Piłsudskiego i Jerzego Giedroycia. Dziś te słowa, wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę są ostrzeżeniem także dla nas, Polaków.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (ukr. Польсько–українська господарча палата) powstała jako organizacja samorządu gospodarczego, reprezentująca interesy zrzeszonych w niej ok. 231 polskich i ukraińskich podmiotów gospodarczych, wobec władz i organizacji pozarządowych obydwu państw.

Do zadań Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej należy: reprezentowanie ukraińskich inwestorów w Rzeczpospolitej Polskiej oraz polskich na Ukrainie; wspomaganie oraz promocję działalności przedsiębiorstw, należących do Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej; współpraca z polskimi, ukraińskimi oraz międzynarodowymi organizacjami biznesowymi; kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski na Ukrainie oraz Ukrainy w Polsce.

W Polsko-Ukraińska Izbie Gospodarczej działają komitety: ds. Zamówień Publicznych; ds. Ratownictwa i Ochrony Ludności; ds. Transportu; ds. Pierwszej oferty publicznej (ang.: Initial Public Offering, IPO); ds. Innowacji i Zielonych Technologii; ds. Prawnych, Celnych i Podatkowych; ds. Energetyki; ds. Projektów Europejskich i Rozwojowych; ds. Rozwoju Biznesu; ds. Migracji i Zatrudnienia; ds. Rolno-Spożywczych; ds. Współpracy Przemysłów Obronnych; ds. Budownictwa, Architektury i Gospodarki.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza ma biura w Warszawie i Kijowie oraz przedstawicielstwa w Trójmieście, Rzeszowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Kielcach, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Tarnowie, Lwowie, Iwano-Frankowsku, Dnipro, Winnicy, Połtawie, Sumach, Odessie, Łucku, Charkowie, Tarnopolu, Tetijewie. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Praw Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /DEC/ 12.03.2022