Anna Ojer

Anna Ojer – Wawerska Buntowniczka kandyduje do Parlamentu Europejskiego

Agencja Informacyjna: Anna Ojer to ekonomistka, działaczka społeczna, Warszawianka Roku, Wawerska Buntowniczka, która postanowiła zawalczyć o mandat poselski w Parlamencie Europejskim.

Anna Ojer – wywiad


Agencja Informacyjna: Kandyduje Pani do parlamentu Europejskiego. Czym chciałaby się Pani zająć po uzyskaniu mandatu Europosła?


Anna Ojer: Ważną sprawą dla mnie jest aby transformacja w kierunku Zielonego czy Niebieskiego Ładu nie pozostawiła nikogo w tyle. Istotne jest wprowadzenie programów dofinansowania dla osób, rodzin, które mogą mieć trudności finansowe związane ze zmianami ekologicznymi. Stworzenie sprawiedliwej polityki ekologicznej, która uwzględniłaby potrzeby i możliwości wszystkich obywateli.

Objęcie funkcji Europosła oddali Panią od spraw Wawra, w sprawy którego jest Pani bardzo zaangażowana, nie będzie Pani tego żal?


Anna Ojer: Objęcie funkcji europosła może wpłynąć na zaangażowanie w sprawy lokalne, ale niekoniecznie musi oznaczać oddalenie od nich. W czasach swobodnego dostępu do internetu, mediów społecznościowych oraz spotkań online wiele zależy od nas samych od  indywidualnego podejścia i determinacji aby pozostać w kontakcie z lokalną społecznością. Poza tym działając dla mieszkańców Polski, we Wspólnocie działałabym nadal dla dobra mieszkańców Wawra. 

Obserwujemy jak migranci są agresywni w forsowaniu wschodniej granicy Polski. Wszystko wskazuje, że są to wrogie działania wobec Polski. Jakie działania, w tej sprawie, powinny być podjęte, biorąc pod uwagę wartości europejskie oraz fakt, że to Polska chroni wschodnią zewnętrzną granicę całej Unii Europejskiej?


Anna Ojer: Ostatnia inicjatywa rządu – narodowy program odstraszania i obrony „Tarcza Wschód” zakłada budowę systemu różnego rodzaju umocnień, sprzętu wojskowego oraz wzmocnienie zapory na granicy Polski i wschodniej flanki polityczno-wojskowej organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization – skrót NATO). To projekt, który łączy w sobie nowoczesne technologie i tradycyjne metody obrony. Jest projektem spójnym z potrzebami i założeniami sojuszu i Unii Europejskiej. Jest to proces wieloletni ale ważny aby Polska była bezpieczna.

Federacja Rosyjska – największe państwo na świecie, 24 lutego 2022 roku napadła na Ukrainę, wszczynając okrutną wojnę. Czy myśli Pani, że wpływ na zakończenie tej wojny mogą mieć działania Unii Europejskiej?


Anna Ojer: Unia Europejska odgrywa kluczową rolę, obok Stanów Zjednoczonych Ameryki, w pomocy Ukrainie. Bez zaangażowania państw Wspólnoty nie byłoby możliwe prowadzenie przez Ukrainę skutecznej obrony. Wprowadzone sankcje wobec Federacji Rosyjskiej oraz pomoc militarna Ukrainie zwiększają prawdopodobieństwo doprowadzenia do zakończenia konfliktu między tymi państwami. 

Dzisiejsza Unia Europejska to nie jest to sama wspólnota do której wstępowała Polska. Wiele się zmieniła. Przed jakimi najważniejszymi wyzwaniami staje obecnie Unia?


Anna Ojer: Unia Europejska podobnie jak każda duża organizacja międzynarodowa ewoluuje w odpowiedzi na zmieniające się warunki polityczne, gospodarcze i społeczne. Obecnie Unia Europejska musi zmagać się z rosnącym napływem imigrantów, starzeniem się społeczeństwa oraz zapewnieniem bezpieczeństwa granic. 

Jaka jest Pani opinia w sprawie Zielonego czy NIebieskiego Ładu. 

Anna Ojer: Uważam, że wprowadzając te programy należy uwzględniać los zwykłych ludzi. Wszechobecna drożyzna powinna skłonić do refleksji urzędników unijnych czy wprowadzanie kolejnych obostrzeń nie doprowadzi do zubożenia mieszkańców Unii Europejskiej kolejne poprzez ograniczenie konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej. Trzeba spojrzeć na wszystkie planowane zmiany przez pryzmat zwykłych ludzi, których nie stać np. na elektryczne auta, czy coraz wyższe koszty energii. 


Została Pani wyróżniona m. in. w konkursie „Biznes Women Roku”, w kategorii „Działalność Społeczna”, w konkursie „Sukces Pisany Szminką”. Jest Pani laureatką plebiscytu „Warszawianką Roku 2018″. Znalazła się pani w finale konkursu „Dziesiątka Kobiet Sukcesu Mazowsza”. Została Pani wybrana w konkursie „Wawerska Buntowniczka”. Co dla Pani oznaczają te sukcesy? 

Anna Ojer: Te wszystkie wyróżnienia to wyróżnienia dla naszej całej społeczności, która jest w całej Polsce, to wyróżnienia dla wszystkich, którzy działają razem ze mną.  Dzięki tym wyróżnieniom nasza grupa, nasza społeczność jest rozpoznawalna i możemy robić jeszcze więcej dla potrzebujących. 

Jak Pani godzi ogromne zaangażowanie społeczne z pracą oraz wychowaniem czwórki dzieci?

Anna Ojer: Wszystko można pogodzić jeżeli wkładamy w coś serce, angażujemy się, dobrze planujemy oraz mamy wsparcie   rodziny.

Dziękuję za rozmowę.


Kim jest Anna Ojer?Anna Ojer kandyduje do Parlamentu Europejskiego w wyborach 9 czerwca 2024 r. z listy z Trzeciej Drogi. Jest działaczką społeczną i polityczną. Ukończyła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. 

Anna Ojer jest związana z Warszawą od pokoleń. Jej wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe pomaga w prowadzeniu i organizowaniu różnorodnych inicjatyw społecznych, głównie na terenie dzielnicy Wawer, której radną została w 2018 roku.

Anna Ojer założyła m. in. grupę poświęconą pomocy dzieciom i rodzicom przebywających w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Organizuje, razem z mieszkańcami Wawra, Warszawy i całej Polski pomoc dla rodziców przebywających z chorymi dziećmi w szpitalach oraz dla seniorów, przebywających w szpitalach i ośrodkach pomocy. Promuje pomoc sąsiedzką „Nie bądź obojętny, ty też będziesz kiedyś seniorem”.


Anna Ojer, w 2017 roku, otrzymała m. in. nominację w konkursie „Biznes Women Roku”, w kategorii „Działalność Społeczna” w konkursie „Sukces Pisany Szminką”. W 2018 roku została laureatką plebiscytu „Warszawianka Roku 2018”, organizowanego przez miasto stołeczne Warszawa. W 2019 roku została wybrana w konkursie „Dziesiątka Kobiet Sukcesu Mazowsza”. W 2020 roku została wybrana w konkursie „Wawerska Buntowniczka” .

Agencja Informacyjna, Wywiady /EST/ 1.06.2024