Zdrowie Polaków

 

 

Zdrowie to temat, który interesuje każdego, budząc emocje. To najlepiej wyjaśnia intencje organizatorów I Kongresu „Zdrowie Polaków 2019”,

 

„Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał teraz i największa inwestycja na przyszłość”. – Wyjaśnia prof. Henryk Skarżyński, światowej sławy polki otolaryngolog. – „W dyskusji o zdrowiu nie może zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego medium, żadnego wzorca osobowego, żadnego autorytetu. Tylko wtedy, wznosząc się na inny poziom naszej niezwykle potrzebnej współpracy, jako przykładu dla naszego Społeczeństwa, możemy odnieść sukces. Sukcesem wspólnej dyskusji będzie kształtowanie postaw prozdrowotnych u każdego Polaka i budowanie solidarności międzypokoleniowej w każdej rodzinie naszego Kraju. Korzystając z wiedzy i doświadczenia życiowego naszych poprzedników, dziś mamy szansę Razem przekazać to, co najlepsze następnym pokoleniom.”

 

I Kongres „Zdrowie Polaków 2019” odbędzie się w dniach 18–19 listopada 2019 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Celem Kongresu jest, m. in.: wskazanie głównych założeń dla określenia strategii działania różnych instytucji państwowych, samorządowych, naukowych, klinicznych oraz grup ekspertów, organizacji pacjentów, które miały, mają, a w szczególności będą miały wpływ na kondycję polskiego społeczeństwa, budowanie w nim postaw prozdrowotnych i wspieranie solidarności międzypokoleniowej.

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=HxhgGPgfNuQ[/embedyt]

 

W ramach I Kongresu „Zdrowie Polaków 2019” odbędą się debaty eksperckie: ministrów zdrowia, rektorów i dziekanów uczelni medycznych, ekspertów do spraw gospodarki i ekonomiki zdrowia, dyrektorów instytutów medycznych i instytutów PAN, komitetów PAN zajmujących się problematyką medycyny i zdrowia.

Ponadto odbędą się panele dyskusyjne poświęcone wybranym obszarom zdrowia z udziałem przedstawicieli instytucji centralnych i samorządowych, konsultantów krajowych w poszczególnych obszarach medycyny, przewodniczących medycznych towarzystw naukowych, organizacji pozarządowych i organizacji pacjentów.

 

Organizację Kongresu „Zdrowie Polaków 2019” zainicjowały: Komitet Nauk Klinicznych PAN, Rada Główna Instytutów Badawczych, Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz liczne zespoły ekspertów i specjalistów z wielu dziedzin medycyny, towarzystwa i organizacje, które w ostatnich trzech latach realizowały „Wielospecjalistyczny Całoroczny Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie”.

 

W programie I Kongresu debaty plenarne „Zdrowie Polaków z perspektywy Ministrów Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej”, „Wpływ ekonomii i gospodarki na zdrowie Polaków”, „Strategie działań uczelni medycznych wobec oczekiwań zdrowotnych Polaków”, „Medyczna Racja Stanu – co się udało, co przed nami”, „Działania instytutów medycznych wspierające zdrowie Polaków” i Największe zagrożenia zdrowotne dla naszego społeczeństwa”. Ponadto zaplanowano szereg paneli dyskusyjnych takich jak: „Nauka dla społeczeństwa”, „Nauka i inicjatywy samorządowe w budowaniu świadomości prozdrowotnej młodego pokolenia Polaków”, „Nowe technologie i osiągnięcia w specjalnościach chirurgicznych”, „Promocja zachowań prozdrowotnych Polaków”, „Skuteczność organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz zdrowia Polaków”, „Rozwój terapii zachowawczych w wybranych dziedzinach medycznych”, „Zdrowie Polaków – oczekiwania pacjentów”, „Wyzwania w zakresie zdrowia publicznego i środowiskowego”, „Postępy i wyzwania w diagnostyce i leczeniu nowotworów”, „Postępy i wyzwania w leczeniu chorób serca i naczyń”, „Wyzwania medycyny wieku rozwojowego”, „Postępy w leczeniu chorób narządów zmysłów”, „Postępy i osiągnięcia w położnictwie, ginekologii i neonatologii”, „Badanie dobrostanu Polaków – stan obecny, wyzwania”, „Stomatologia zachowawcza i operacyjna”, „Rola dziennikarza w kształtowaniu postaw prozdrowotnych”

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /BEJ/ 14.11.2019