VIII edycja Targów CSR

Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz ósmy organizuje Targi CSR . Jest to największe w Polsce wydarzenie dedykowane problematyce społecznej odpowiedzialności i zrównoważonemu rozwojowi.

 

CSR (skrót od Corporate Social Responsibility) to po polsku społeczna odpowiedzialność biznesu. Jest to koncepcja, zakładająca, że organizacje w swojej działalności uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Tego typu postawa oznacza, że muszą one spełniania wszystkie wymogi formalne i prawne oraz ponoszą zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność. Oznacza to w praktyce, że wydatki tego rodzaju należy traktować jako inwestycję i źródło innowacji, a nie jako koszt, podobnie jak w przypadku zarządzania jakością.

 

Targi CSR pozwalają wystawcom zaprezentować swoje działania z zakresu dobrych praktyk, innowacyjnych rozwiązań, rozwijanej współpracy sektorowej czy międzysektorowej, a także produktów i usług. Wydarzenie jest okazją do spotkania przedstawicieli różnych branż oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, a także do networkingu, nawiązania partnerstw i inauguracji ważnych inicjatyw.

 

W 2020 roku Targi SCR odbywają się pod hasłem: „Środowisko! biznesowe i naturalne”. Każdy z wystawców  będzie mógł zorganizować debatę lub panel poruszające tematy z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. W trakcie konferencji organizator zaprezentuje również coroczny raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”. Przedstawia on inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

 

Poprzednią edycję targów organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2018 roku, odwiedziło 2.500  osób. Swoje działania prezentowało wtedy 77 wystawców, m.in. przedsiębiorstwa realizujące dobre praktyki CSR, organizacje oferujące produkty i usługi wspierające działalność z zakresu odpowiedzialnego biznesu, organizacje pozarządowe, branżowe i izby handlowe, oraz uczelnie i instytucje, realizujące programy nauczania, akcje i kampanie społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

„Każda organizacja ma własną, unikalną historię do opowiedzenia, dzieląc się swoimi wartościami, wiedzą  i doświadczeniem z otoczeniem”. – Wyjaśnia Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – „Chcemy,  by Targi CSR były przestrzenią historii,  które dotyczą zaangażowania  społecznego i środowiskowego. Pokazujących udział organizacji w tak potrzebnej i oczekiwanej zmianie otaczającego nas świata, w skali lokalnej, ogólnopolskiej czy globalnej. Rok 2020 to także jubileusz 20-lecia istnienia naszej organizacji. Targi CSR zainaugurują obchody. Mamy nadzieję, że odbędą się w jak największym gronie wystawców i zwiedzających, ludzi, przedsiębiorstw, organizacji oraz instytucji, dzięki którym inaczej dziś patrzymy na odpowiedzialność biznesu w Polsce”

 

VIII edycja Targów CSR odbędzie się w czwartek 16 kwietnia 2020 roku w Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. Rejestracja wystawców chcących zaprezentować swoje działania i osiągnięcia z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, już się rozpoczęła. Można jej dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wstęp na Targi CSR jest bezpłatny.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /now/ 18.01.2020 r.