Sukces Radziwiłłów w Wilnie

Największa w historii Litwy międzynarodowa wystawa – „Radziwiłłowie. Historia i dziedzictwo książąt” okazała się wielkim sukcesem. Zobaczyło ją  ją prawie 55 000 zwiedzających z całego świata. Współorganizatorem wystawy była Fundacja Trzy Trąby.

 

Wystawa –„Radziwiłłowie. Historia i dziedzictwo książąt” była dostępna dla publiczności od 10 października 2019 r. do 12 stycznia 2020 r. W ciągu trzech miesięcy trwania wystawy odwiedziło ją prawie 55.000 zwiedzających, zorganizowano ponad 300 wycieczek z przewodnikiem, 105 interaktywnych zajęć edukacyjnych oraz 7 wydarzeń specjalnych. Pomysł zorganizowania wystawy poświęconej Radziwiłłom zrodził się kilka lat temu.

 

Na wystawie –„Radziwiłłowie. Historia i dziedzictwo książąt” znalazło się ponad 350 eksponatów (w tym ponad 100 portretów Radziwiłłów z XVI-XIX w.), z około 40 muzeów, bibliotek, archiwów, kościołów, klasztorów i prywatnych kolekcji z 7 krajów świata – Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy, Niemiec, Francji i Ziemi Świętej (Jerozolima). Najbardziej atrakcyjne obiekty z instytucji zagranicznych pochodziły głównie z Muzeum Narodowego w Warszawie, Zamku Królewskiego w Warszawie, Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie oraz Centralnego Archiwum Akt Historycznych w Warszawie.

 

Wystawa i jej popularność potwierdziła przypuszczenie, że legenda narodowa o Barbarze Radziwiłłównie i najsłynniejszym książęcym Domu Radziwiłłów w Litwie jest dalej bardzo żywa i aktualna”. Twierdzi dr Vydas Dolinskas, dyrektor Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. – „Dzieje i spuścizna rodu magnackiego przez Litwinów są dalej odbierane jako bardzo ważny komponent tożsamości i dumy narodowej oraz pamięci historycznej. Równocześnie, treść i obiekty wystawy zaktualizowały związki historyczne Litwy i Polski oraz wspólne dziedzictwo spadkobierców tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów.”

 

Na wystawie –„Radziwiłłowie. Historia i dziedzictwo książąt” można było zobaczyć pierwsze w całym Wielkim Księstwie Litewskim dokumenty, na mocy których w XVI wieku cesarze rzymscy nadali Radziwiłłom status książęcy. Wyjątkowym eksponatem był srebrny kielich liturgiczny i patena, ofiarowane Kościołowi Narodzenia Pańskiego w Betlejem przez Wielkiego Marszałka Litewskiego i Wileńskiego Palatyna, księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotkę podczas jego podróży do Jerozolimy (1582-1584). Kielich, którego od 400 lat nie widziano, został przywieziony z Jerozolimy na wystawę w Wilnie.

 

Maciej Radziwiłł, współorganizator wystawy, mecenas sztuki i założyciel Fundacji Trzy Trąby przekazał na wystawę ponad 100 obiektów z własnej kolekcji. Składają się na nią skarby sztuki i relikty rodzinne. Maciej Radziwiłł aktywnie promuje współpracę między Litwą a Polską i ich sąsiadami, za co w 2019 r. został odznaczony Orderem Zasług dla Republiki Litewskiej. „Misją mojej rodziny jest pielęgnowanie pamięci o rodzinie i wspólnej historii Polski i Litwy”. – Wyjaśnia Maciej Radziwiłł. – „Jestem bardzo szczęśliwy, że wystawa „Radziwiłłowie. Historia i dziedzictwo książąt” odniosła wielki sukces.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Kultura /BEJ/ 14.01.2020