Liczby mówią Powstanie Styczniowe

Liczby mówią Powstanie Styczniowe

  Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane.   1.000 Powstańców Styczniowych zostało straconych, kilkadziesiąt tysięcy poległo w walkach.   1.200 bitew i potyczek stoczono w czasie Powstania Styczniowego.   1.600 majątków ziemskich osób…

Czytaj więcej