Atak na Dodę

Atak na Dodę

  Zapowiedź ,,Dużego Formatu”, dodatku do dziennika „Gazeta Wyborcza”, która ukazała się w piątek 19 października 2018 roku w godzinach wieczornych na stronie wyborcza.pl, zawiera fałszywe i niesprawdzone od strony merytorycznej stwierdzenia próbując stawiać spółkę Doroty Rabczewskiej i Emila Stępienia w negatywnym świetle oraz narusza dobra osobiste wyżej wymienionych osób. Z zapowiedzi wynika, że Spółka nigdy nie brała udziału w przygotowaniach do produkcji filmu „Dywizjon 303”, ale jednocześnie gromadziła na nią środki finansowe od osób trzecich….

Czytaj więcej