Atak na Dodę

 

Zapowiedź ,,Dużego Formatu”, dodatku do dziennika „Gazeta Wyborcza”, która ukazała się w piątek 19 października 2018 roku w godzinach wieczornych na stronie wyborcza.pl, zawiera fałszywe i niesprawdzone od strony merytorycznej stwierdzenia próbując stawiać spółkę Doroty Rabczewskiej i Emila Stępienia w negatywnym świetle oraz narusza dobra osobiste wyżej wymienionych osób.

Z zapowiedzi wynika, że Spółka nigdy nie brała udziału w przygotowaniach do produkcji filmu „Dywizjon 303”, ale jednocześnie gromadziła na nią środki finansowe od osób trzecich.

Mecenas Sławomir Trojanowski wysłał, do spółki Agora, która jest wydawcą dziennika „Gazeta Wyborcza”, wezwanie o zaniechanie naruszenia dóbr osobistych Doroty Rabczewskiej i Emila Stępnia, zdjęcie zapowiedzi i wycofanie się z publikacji.

„Już sama zapowiedź narusza dobra osobiste.” – Mówi mecenas Sławomir Trojanowski, radca prawny z kancelarii GP Togatus. I zapowiada skierowanie sprawy na drogę sądową w przypadku publikacji całości materiału w poniedziałkowym wydaniu.

„Domniemuję, że również reportaż, o którym mowa w przedmiotowej zapowiedzi zawierał będzie podobne treści do wyartykułowanych w zapowiedzi, a w konsekwencji będzie naruszał dobre imię p. Emila Stępnia oraz p. Doroty Rabczewskiej na co nie ma zgody i w związku z tym wzywam na podstawie art.24 kodeksu cywilnego do zachowania określonego w petitum pisma które dziś wysłałem do Agory i zaniechania dalszych naruszeń opartych na nieprawdziwych informacjach. – Dodaje Trojanowski.

„To jest oszczerstwo, na które nie ma przyzwolenia. Przez dłuższy okres nasza spółka była zainteresowana partnerstwem z podmiotem brytyjskim na rzecz wspólnej produkcji filmu (Dywizjon 303/Squadron 303). Nasza spółka – jako gospodarz przedsięwzięcia po stronie polskiej – współorganizowała castingi i pobyt brytyjskiego reżysera w Polsce. Równolegle zbudowaliśmy konglomerat podmiotów, które wspierały medialnie ten projekt. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zgodnie ze wspólnymi – producenckimi – ustaleniami mieliśmy nawet już podpisaną umowę licencyjną z dystrybutorem kinowym. Ostatecznie, okazało się, że brytyjski producent podjął decyzję o zwiększeniu budżetu filmu, co w konsekwencji oznaczało rozwodnienie udziałów naszych inwestorów. Ponieważ projekt zaczął być postrzegany jako wysokiego ryzyka, nasze zaangażowanie stopniowo wygaszaliśmy. Finalnie, nasze drogi z brytyjskim partnerem rozeszły się a dwustronna umowa licencyjna z dystrybutorem kinowym rozwiązana.” – Mówi Emil Stępień i dodaje: „To prawda, wycofaliśmy się z inwestycji, i finalnie wszyscy nasi inwestorzy otrzymali pełny zwrot swojego kapitału w wysokości odpowiadającej ich wkładom inwestycyjnym. Część z inwestorów dokonała następnie redystrybucji tych środków na nasze własne produkcje filmowe. Odczytuję to jako aprobatę dla naszych działań. Dzisiaj, patrząc retrospektywnie, przeczucie o zaniechaniu prac nad „Dywizjonem 303” było właściwe. Dzięki temu udało się zabezpieczyć kapitał inwestorów. W przeciwnym razie, analizując wyniki oglądalności tej produkcji należy wskazać, że zwrot z kapitału nie przekroczyłby – szacuję – ok. 20%.”

 

„Dzięki moim działaniom wszyscy inwestorzy mieli zabezpieczony cały swój wkład.”- Wyjaśnia Emil Stępień.

Zdaniem mecenasa Trojanowskiego „należy zwrócić uwagę na realizację obowiązków dziennikarskich, wynikających z ustawy prawo prasowe w zakresie staranności i rzetelności w zbieraniu informacji, jak i ich weryfikowania co do zgodności z prawdą, co jest określone w art. 12 ust. 1 pkt 1, aby nie narazić się na ewentualną odpowiedzialność karną z tytułu przestępstwa stypizowanego w art. 212 § 1 i 2 kodeksu karnego, który wskazuje, w paragrafie pierwszym, że ten kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 21.10.18