Mateusz Grzesiak Ambasadorem Innowacji

Mateusz Grzesiak Ambasadorem Innowacji

 

Na październikowej Gali Ambasadorów, Instytut Biznesu przyznał specjalną nagrodę Ambasadora Innowacji 2018 dr Mateuszowi Grzesiakowi. Laureat opracował Mixed Mental Arts – zintegrowany model kompetencji społecznych.

Nagroda Ambasadora Innowacji zostaje przyznana dr Mateuszowi Grzesiakowi  za stworzenie innowacyjnych programów studiów wyższych łączących tradycyjny model akademicki z nowoczesną formą szkoleniową. Dzięki tej synergii słuchacze mogą uczyć się praktycznych narzędzi z zakresu marketingu, sprzedaży, zarządzania, biznesu i trenerstwa na bazie sprawdzonych naukowych modeli.

Mixed Mental Arts powstał w celu efektywnej adaptacji umiejętności miękkich w środowisku organizacji oraz na poziomie indywidualnej edukacji jednostki w kontekście rozwoju osobistego i zawodowego. Jest uznawany za pierwszy na świecie kompleksowy model kompetencji społecznych. System ten to efekt lat doświadczeń w pracy zarówno z klientami indywidualnymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jak i międzynarodowymi korporacjami dr. Mateusza Grzesiaka. Rozwiązania zawarte w tym systemie tworzone były od początku szkoleniowej działalności naukowca, ale w zintegrowanej formie zostały opracowane w 2016 roku.

Mixed Mental Arts odnosi się do czterech obszarów życia osobistego i zawodowego: marketingu, samorealizacji, zarządzania i duchowości.

System to model kompetencji społecznych, które autor systemu definiuje jako umiejętności zarządzania myślami, emocjami i zachowaniami, umożliwiające osiąganie wyznaczonych celów w życiu zawodowym i osobistym.

Mixed Mental Arts służy nauce rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, eliminowania przestarzałych schematów myślenia, planowania, osiągania celów, motywowania siebie oraz nowoczesnego zarządzania organizacją.

Łączy on w sobie narzędzia pochodzące z różnych dziedzin nauki, m. in. psychologii, filozofii, zarządzania, marketingu.

Zintegrowany model kompetencji społecznych opracowany przez dr Mateusza Grzesiaka był prezentowany m. in. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Brazylii.

Model w praktyce stosowany był w wielu przedsiębiorstwach z sektorów: motoryzacyjnego, paliwowego, energetycznego, kosmetycznego, bankowego, ubezpieczeniowego i IT (ang. information technology –technologia informacyjna, infotechnologia), FMCG (ang. fast-moving consumer foods – produkty szybkozbywalne, produkty szybkorotujące) w Polsce i za granicą. Aktualnie narzędzia Mixed Mental Arts są wprowadzane w Stanach Zjednoczonych.

„Innowacyjność to stan umysłu.” – Wyjaśnia dr Mateusz Grzesiak. – „Prowadzi on do kreowania nowych rozwiązań lub zmiany spojrzenia na istniejące, a na poziomie zachowań także zestaw działań prowadzący do powyższego. Współczesny biznes nie może się bez niej obejść, bo konkurencyjność motywuje do poszukiwania nowych sposobów zarządzania, promowania czy tworzenia produktów. Zmiany w zachowaniach klientów prędzej czy później wymuszą na przedsiębiorcach proaktywne działania w kontekście szybszego i efektywniejszego wprowadzania lub dostosowywania się do nowinek.” – Powiedział po odebraniu nagrody dr Mateusz Grzesiak.

Mateusz Grzesiak jest doktorem nauk ekonomicznych, psychologiem. Naukowiec ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Był stypendystą Uniwersytetu Reńskiego Fryderyka Wilhelma w Bonn. Dr Mariusz Grzesiak jest autorem 16 książek z zakresu zarządzania, marketingu, psychologii sukcesu, zmiany i relacji oraz inteligencji emocjonalnej. Biegle włada 7 językach, nawet w nich wykłada m. in. w Chinach, Brazylii, Niemczech i wielu innych krajach. Od 2013 roku jest prezesem zarządu spółki Starway oferującej usługi szkoleniowe. Celem naukowca jest dostarczenie światu narzędzi z zakresu Mixed Mental Arts.

Więcej o nagrodach Instytutu Biznesu: Ambsadorzy Innowacji, Ambasadorzy Gospodarki Ambasadorzy ZdrowiaTop President.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 22.10.18