Jacek Aleksander Sojan: Mieczysław Mączka to wybitna postać

Jacek Aleksander Sojan: Mieczysław Mączka to wybitna postać

  Mieczysław Mączka – poeta i współtwórca Wydawnictwa „Miniatura”, które opublikowało kilka tysięcy książek, głównie poezji. Kierował Wydawnictwem do ostatnich dni ziemskiego żywota. Ma ogromne zasługi w promowaniu wysokiej kultury, jaką jest szeroko pojmowana literatura. Drukowane przez niego w Wydawnictwie „Miniatura” tomiki zasypały przepaść pomiędzy klasyką (reprezentowaną m. in. przez Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida czy Leopolda Staffa, a współczesnymi poetami.   Mieczysław Mączka to wybitna postać polskiej kultury, ściśle związana z Królewskim…

Czytaj więcej