Jacek Aleksander Sojan: Mieczysław Mączka to wybitna postać

 

Mieczysław Mączka – poeta i współtwórca Wydawnictwa „Miniatura”, które opublikowało kilka tysięcy książek, głównie poezji. Kierował Wydawnictwem do ostatnich dni ziemskiego żywota. Ma ogromne zasługi w promowaniu wysokiej kultury, jaką jest szeroko pojmowana literatura. Drukowane przez niego w Wydawnictwie „Miniatura” tomiki zasypały przepaść pomiędzy klasyką (reprezentowaną m. in. przez Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida czy Leopolda Staffa, a współczesnymi poetami.

 

Mieczysław Mączka to wybitna postać polskiej kultury, ściśle związana z Królewskim Miastem Krakowem, nie znalazła po swojej śmierci uznania wśród włodarzy pod Wawelem, aby ją godnie uhonorować, dlatego swój spoczynek wieczny znalazła w równie starodawnym grodzie Jaksy Gryfity, możnowładcy małopolskiego, fundatora Klasztoru i Bazyliki Bożogrobowców, polskiej Jerozolimy, jakim jest Miechów.

 

Mieczysław Mączka kochał poezję, poetów. Sam był poetą. Ktoś powiedział, napisał: Bóg myśli geniuszami, marzy poetami, a w pozostałych śpi. Jan Parandowski, znawca Antyku, autor Mitologii (greckiej) jest autorem takich słów: Poezja jest stara jak świat i skończy się dopiero razem z nim. Wynaleziono pług, aby zaspokoić głód chleba i wynaleziono poezję, aby zaspokoić głód piękna. A Cyprian Kamil Norwid oświadcza: Z rzeczy tego świata zostaną tylko dwie – poezja i dobroć. Dwie tylko – dobroć i poezja. Mieczysław Mączka służył każdej z tych niezbywalnych wartości. ŻEGNA Cię Mieczysławie Rodzina, Przyjaciele, Poeci – i tysiące czytelników. Amen.

 

 

Mieczysław Mączka – poeta i twórca m. in. słynnego Wydawnictwa Miniatura. Urodził się w 1947 roku we Wrocławiu. Mieszkał w Rzeszowie, Zalesiu Górnym pod Warszawą i Nowym Sączu. Ostatecznie osiadł w Krakowie, gdzie zmarł w 2020 r. Absolwent Wydziału Pedagogiki, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Bibliotekoznawstwa i Edytorstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Pisać zaczął we wczesnym dzieciństwie. Zadebiutował mikroopowiadaniem na antenie Polskiego Radia w lipcu 1963 roku. W 2008 roku wydał książkę „Raka się nie bój, przecież jesteś bogiem”.

 

W latach młodzieńczych związał się z Korespondencyjnym Klubem Młodych Pisarzy przy Związku Młodzieży Wiejskiej. Założył Sądecką Oficynę Wydawniczą (1983), Podhalańską Oficynę Wydawniczą (1986) oraz Wydawnictwo „Miniatura” (1988). Jest prezesem Stowarzyszenia Siwobrodych Poetów. Wydał około 4000 tytułów w tym około 900 debiutów literackich. Wydawał przede wszystkim książki poetyckie, także czasopisma: miesięcznik „Okolice” (Warszawa), „Kobiece sekrety” – (Lwów), „Biesiada” (Nowy Sącz), „Metafora” – (Kraków).

 

Wydawnictwo „Miniatura” powstało 13 stycznia 1988 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (Założycielami byli: Józef Baran, Krzysztof Kąkolewski, Mieczysław Kozłowski, Mieczysław Mączka, Zygmunt Pytlik, Adam Ziemianin, Maria Ziemianin). Oficyną od początku kierował Mieczysław Mączka. Od 2005 roku Wydawnictwo „Miniatura” działało w strukturze Stowarzyszenia Siwobrodych Poetów, którego prezesem był Mieczysław Mączka. Profil Wydawnictwa „Miniatura” wypełnia przede wszystkim poezja współczesna i dawna, aforystyka, literatura faktu, pogranicze filozofii i mistyki. Przez pewien oficyna wydawała także czasopisma: kwartalnik literacki “Metafora” (Bydgoszcz), kwartalnik “Kobiece sekrety” (Lwów) i pismo krytyki artystycznej “Pokaz” (Warszawa). literatura związana z Galicją.

Jacek Aleksander Sojan urodził się 12 grudnia 1952 roku w Krakowie, gdzie nadal mieszka i pracuję. Studiował na Wydziale Filologii Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez ponad 5ięć lat prezesował Klubowi Literackiemu „Pod Jaszczurami” w Krakowie. Staraniem przyjaciół z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ukazał się w roku 1982 bezdebitowy tomik „niemy poeta”. Jako świadectwo wydawnictwa poza zasięgiem cenzury, staraniem tychże przyjaciół ukazało się jego drugie wydanie w dwudziestą rocznicę pierwszego wydania (i w dwudziestą pierwszą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego). Kolejną książką był zbiór wierszy „Dziedzictwo kataryniarza” wydany w w 1983 r. W roku 2007 ukazał się kolejny zbiór „Dmuchawiec”, którego wydawcą był krakowski poeta Bogdan Zdanowicz. W roku 2010 miał swoją prezentację kolejny tomik pt. „babia góra” – z ilustracjami Elżbiety Królikowskiej (wydawca – Bogdan Zdanowicz). W roku 2011 powstał prawdziwy cymes edytorski w postaci zbioru pt. „pocztówka spod limby”.

 

Od wielu lat Jacek Aleksander Sojan organizuje i prowadzi spotkania literackie, zajmuję się eseistyką i krytyką literacką, współpracuję z grupami artystów i literatów: m.in. z kaliskim Stowarzyszeniem Promocji Sztuki „Łyżka Mleka”, szczecińskim „Zaułkiem Wydawniczym Pomyłka” i galerią „Trystero”, oraz z grupą literacką „poeci po godzinach”.

 

Agencja Informacyjna opinie 30.10.2021