Mateusz Morawiecki: Wkroczyliśmy w epokę, od której mogą zależeć kolejne dekady

 

Azymut skierowany w kierunku przyszłości wiąże się z wypracowaniem śmiałych i odważnych wizji, jakie są przedmiotem dyskusji na IV edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Wkroczyliśmy w epokę, od której mogą zależeć kolejne dekady. W świecie gwałtownie zmieniających się paradygmatów politycznych musimy budować sieć partnerstwa. Poprzez nasze działania ostatnich tygodni bardzo wydatnie te sojusze umocniliśmy. Sprawnie przeprowadzona akcja ewakuacyjna z Afganistanu to dowód na to, że nie tylko nie zostawiamy naszych partnerów w potrzebie, ale umiemy także przeprowadzić logistycznie tak skomplikowaną operację. Dzisiaj pokazaliśmy, że w kryzysie stulecia uratowaliśmy miliony miejsc pracy, utrzymaliśmy naszą politykę społeczną, rozwijamy skrzydła inwestycji infrastrukturalnych. Dzieje się tak dzięki naprawie systemu finansów publicznych.

 

 

Sami samorządowcy zaproponowaliście ministrowi finansów łączną pulę dochodów bieżących w przyszłym roku na poziomie 140.000.000.000 złotych. Dziś mam dobrą wiadomość, że będzie to o ponad 10 proc. więcej, w tym ok. 5 proc. więcej niż to, co sami zaproponowaliście na wydatki bieżące, gdy dodać do tego możliwości inwestycyjne, które pojawiają się dzięki funduszom drogowym, infrastrukturalnym to grubo ponad 14.000.000. 000 złotych względem państwa założeń. 2022 rok i kolejne lata będą dobrym czasem dla samorządów.

 

Rozwój Polski nie może się odbywać w konfrontacji. Musimy wypracować kompromis. We wspólnym działaniu rządu i samorządów będziemy tworzyli lepszą przestrzeń do życia, w której wszyscy Polacy będą chcieli żyć. To przede wszystkim mieliśmy na uwadze tworząc podstawowe założenia dla samorządów, aby środków było więcej niż zakładaliście, aby inwestycje mogły służyć Polakom przez kolejne dziesięciolecia. 2020 rok zakończył się nadwyżką na rachunkach samorządów w wysokości 5.700.000.000 zł, natomiast pierwsze półrocze 2021 nadwyżką w wysokości 22.000.000.000 złotych. Trudno o lepszy dowód na solidne, zdrowe finanse samorządów w sytuacji już pocovidowej, także dzięki naszym subwencjom. 2022 rok i kolejne lata będą dobrym czasem dla samorządów. Razem ramię w ramię samorządy i rząd będziemy zmieniać rzeczywistość, by polska gospodarka stawała się coraz bardziej wydajna, produktywna, konkurencyjna, polskie środowisko naturalne coraz czystsze, by przyciągać do waszych gmin, waszych powiatów turystów z całego świata. Wierzę, że jest to możliwe, jeśli będziemy razem działać.

 

 

W ciągu ostatnich 4 lat nastąpił przyrost dochodów samorządów o 40 proc. Proszę mi wskazać poprzednią czterolatkę z tak gwałtownym wzrostem dochodów. Takie zwiększenie dochodów samorządów możliwe jest dzięki trwającej naprawie systemu finansów publicznych.

 

Fundament, stabilny fundament finansów publicznych dał nam możliwość zaprezentowania zupełnie nowatorskiego programu, rządowego programu inwestycji lokalnych. Ten, oraz inne programy, dały już impuls inwestycyjny w skali nieznanej w ostatnich 30 latach. Te nowe programy, które teraz rozwijamy w ramach Polskiego Ładu, to jeszcze dwukrotnie większa pula pieniędzy na realizację wielu projektów inwestycyjnych. To specjalnie przygotowane do tego celu programy, żeby te wszystkie deficyty w infrastrukturze kanalizacyjnej, czy drogowej, czy ciepłowniczej, czy też szereg ważnych potrzeb, jak dbanie o zabytki lokalne czy inwestycje klimatyczne, mogły być zaspokojone. Programy te to wielki bodziec inwestycyjny.

 

Mamy w Polsce już kilka ośrodków, które są na poziomie europejskim. To na przykład Warszawa. Poziom dochodu jest na poziomie przekraczającym średnią europejską. Nam chodzi o to, żeby to była nie tylko Warszawa. Jeśli niektóre samorządy są zostawione same sobie, na inwestycje muszą czekać 30 lat, to kolejne pokolenie wyjedzie z waszych miast i już więcej tam nie wrócą. Pracowitość i talenty Polaków są nagradzane w ostatniej pięciolatce najszybszym wzrostem wynagrodzeń w III Rzeczpospolitej. Dziś mamy szansę wybić się nie tylko na tę z dawna upragnioną wolność, niepodległość gospodarczą, którą coraz mocniej osiągamy, ale także mamy szansę być wśród tych najlepszych; wśród tych, którzy do niedawna stanowili niedościgły wzór dla nas. Dziś nasi przedsiębiorcy coraz częściej „podbijają” państwa zachodniej Europy w różnych branżach, w różnych sektorach.

 

 

Uratowanie milionów miejsc pracy, utrzymanie szczodrej polityki społecznej, rozwinięcie inwestycji infrastrukturalnych, mają jedną praprzyczynę – naprawę finansów publicznych. Dzięki tej naprawie możemy śmiało patrzeć w przyszłość.

 

Czasy są niepewne, światowy hegemon Stany Zjednoczone Ameryki, z własnej woli, abdykują z tej roli. Widać inne potężne rosnące siły, a to dla nas niedobra wiadomość. Nastaje świat hegemonii Chińskiej Republiki Ludowej, a nie możemy zapominać o wielkiej Federacji Rosyjskiej, które cały czas zagraża naszemu bezpieczeństwu. W takich czasach Polska musi być silna, a dające siłę pieniądze biorą się ze sprawnego systemu finansów publicznych. Nasza gospodarka będzie źródłem naszego bezpieczeństwa.

 

Od tego wszystkiego, jak świat ukształtuje się w najbliższych miesiącach, kwartałach mogą zależeć kolejne dekady. W szczególności teraz, kiedy korzystając z tej znanej chyba już wszystkim państwu metafory o czarnych łabędziach, czyli o tych rzadkich zjawiskach, które dawniej od czasu do czasu tylko pojawiały się na globalnym firmamencie, a dzisiaj, niestety, są to klucze czarnych łabędzi, całe stada zjawisk, które niestety wpływają coraz bardziej destabilizująco na porządek światowy. Korzystając z tej metafory, musimy zachować ogromną czujność, odporność i właśnie wzmacniać przede wszystkim naszą gospodarkę, bo to będzie źródło naszej siły i to będzie źródło naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa, które we współczesnym świecie, tak bardzo jest nam potrzebne, coraz bardziej jest nam potrzebne.

 

 

Już teraz, po drugim kwartale 2021 roku, nasz poziom wzrostu gospodarczego przekroczył poziomy sprzed pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. To oznacza, że nasze plany, plany strategiczne dotyczące rozwoju, wizji rozwoju, mogą z powrotem nabierać tempa. Jednym z najważniejszych wskaźników opisujących gospodarkę jest dla niego wzrost wynagrodzeń Polaków. To jest ten współczynnik, ta dana, która interesuje mnie najmocniej.

 

U źródeł naszego programu jest człowiek. Jest polityka społeczna, społeczno-gospodarcza, coś, co w dawnych czasach, w rozumieniu polityki gospodarczej, było traktowane odrębnie. Z owoców wzrostu gospodarczego muszą korzystać wszyscy Polacy. Wtedy to poczucie współodpowiedzialności za państwo będzie powszechne, a dzięki temu idea solidarności będzie wyznacznikiem naszej polityki gospodarczej. Dlatego, w przeciwieństwie do wielu poprzednich ekip rządzących Polską, koncentrujemy się na człowieku, na rodzinie, na pracownikach i właśnie dlatego ten szybszy niż wzrost cen wzrost wynagrodzeń interesuje mnie jako podstawowy współczynnik Polskiego Ładu, naszego rozwoju gospodarczego.

 

Mateusz Morawiecki urodził się 20 czerwca 1968 we Wrocławiu. W 1992 roku uzyskał dyplom z historii, którą ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1995 roku zdobył dyplom MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W następnych latach angażował się w przedsięwzięcia biznesowe i polityczne. W latach 1996–1997 prowadził projekty badawcze w zakresie bankowości i makroekonomii na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Uczestniczył w negocjacjach warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej jako członek zespołu ministerialnego. Jest współautorem podręcznika z zakresu prawa Unii Europejskiej i ekonomiki integracji gospodarczej. W latach 1998–2001 był członkiem rad nadzorczych Zakładu Energetycznego Wałbrzych oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. W latach 1998–2002 zasiadał w sejmiku dolnośląskim I kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W 2010 roku powołano go w skład Rady Gospodarczej przy prezesie Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Donaldzie Tusku, pod przewodnictwem Jana Krzysztofa Bieleckiego. 16 listopada 2015 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rozwoju w rządzie Beaty Szydło. 16 marca 2016 roku wstąpił do partii Prawo i Sprawiedliwość. Od 2017 prezes Rady Ministrów stający na czele pierwszego i drugiego swojego gabinetu.

 

Powyższa opinia Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów została wygłoszona podczas IV Forum Wizja Rozwoju, które odbyło się w dniach 26-27 sierpnia 2021 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Całość jest dostępna pod linkiem: https://wizjarozwoju.pl/tv/wystapienie-mateusza-morawieckiego-prezesa-rady-ministrow/

 

Agencja Informacyjna, Opinie /SYL/ 14.09.2021