Powstanie Styczniowe – walka o Ojczyznę

Powstanie Styczniowe – walka o Ojczyznę

  Największe w XIX wieku polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, zwane Powstaniem Styczniowym, rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku od ogłoszenia Manifestu, wydanego przez Centralny Komitet Narodowy, powołanego z kolei przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Podczas powstania, które trwało do jesieni 1864 roku, odbyło się aż 1 200 bitew i starć. Wzięło w nich udział ponad 200.000 powstańców z różnych warstw społeczeństwa.   Powstanie Styczniowe (1863-1864) było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym narodu polskiego w okresie…

Czytaj więcej