Zdzisław Jerzy Bolek

Stanisław Nyczaj: Zdzisław Jerzy Bolek – Nadzieja myśli serca

Agencja Informacyjna: W 2014 roku przypada 90. Rocznica urodzin poety Zdzisława Jerzego Bolka, który w 1973 roku, wydał tom wiersz „Zapewnienie o miłości” w Państwowym Wydawnictwie Iskry. Z tej okazji przypominamy recenzję „Nadzieja myśli serca” powyższej książki, opublikowanej przez krytyka literackiego Stanisława Nyczaja w miesięczniku „Nowe Książki” w nr 3, w 1974 r.

Zdzisław Jerzy Bolek – magiczne słowa

„Piękno”, „marzenie”, „Nadzieja” – te trzy magiczne słowa występują najczęściej w wierszach Zdzisława Jerzego Bolka. Obdarza je zaufaniem, jakim sami nieczęsto je darzymy w codziennych „szczerozłotych” zwierzeniach. Słowa te, kiedy już zostają użyte, wprawiają nas w swoisty trans emocjonalny. Większość wierszy Zdzisława Jerzego Bolka – jak się zdaje powstało właśnie w takim transie.

Zdzisław Jerzy Bolek – intensywność osobistych przeżyć

Daleki jednak byłbym od posądzania Poety o schlebianie czczej naiwności. Słowa te nie świadczą o ubóstwie, lecz dowodzą jak najwymowniej intensywności pewnych osobistych przeżyć, wynikają z głęboko uświadomionej potrzeby uzewnętrznienia tłumionych przez cynizm uczuć, zamanifestowania poprzez nie własnej wrażliwej osobowości w sposób niekłamanie bezpośredni.

Podmiot liryczny Zdzisława Jerzego Bolka

Podmiot liryczny wierszy Zdzisława Jerzego Bolka zwraca się ku drugiemu człowiekowi, i to zawsze, jakby ku komuś lepszemu. Dzięki temu poezja ta niejako wyzwala się z ram czystej estetyki i wchodzi w nurt naszego życia moralnego.

Co cechuje poezję Zdzisława Jerzego Bolka?

Poezję Zdzisława Jerzego Bolka cechuje optymizm, co krok podtrzymywany, motywowany prometejską wprost wiarą w możliwości człowieka. Człowiek – takie jest przekonanie poety – który potrafi bezgranicznie uwielbiać, kochać (potwierdzenie: liczne erotyki), potrafi również uzewnętrzniać swoje uczucia szerzej, wyjść poza intymny świat miłości do wybranej kobiety, w świat wielu ludzi.

Stanisław Nyczaj

Kim jest Zdzisław Jerzy Bolek?

Zdzisław Jerzy Bolek – poeta, publicysta, z wykształcenia socjolog kultury. Urodził się 14 stycznia 1934 r. w Warszawie. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym 22 czerwca 1975 r. Współzałożyciel Teatru „Koziołeczek” (1954 r.). Poeta pokolenia „Współczesność” (1956 r. ), współtwórca i współredaktor dwutygodnika o tej samej nazwie. Współtworzył m. in. Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy. Był też, w latach 1969–1972, dyrektorem Wydawnictwa „Iskry”, gdzie zainicjował serię wydawniczą „Życiorysy Polaków”. Autor antologii „Wróciła Polska” i współredaktor pamiętników „Oblicza młodości”. Zdzisław Jerzy Bolek został wyróżniony m. in. nagrodami: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi

Książki poetyckie Zdzisława Jerzego Bolka

Książki z poezją Zdzisława Jerzego Bolka: „Róża” (Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa, 1958), „Zapewnienie o miłości” (Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa, 1973 r.), „Poza granicę snu”, Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa, 1975 r.), „Nim będzie tylko milczenie” (Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa, 1978 r.) i „Kiedy kocham”, (Wydawnictwo Książkowe IBiS, Warszawa, 1999 r.).

Kim jest Stanisław Nyczaj?

Stanisław Nyczaj (1943-2022) – poeta, satyryk, krytyk literacki, edytor, animator życia literackiego. Ukończył studia na Wydziale Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich (obecnie Uniwersytet Opolski). Pracował w Wydawnictwie i Instytucie Nauk Społecznych Politechniki Świętokrzyskiej 1972-1979 i 1981-1985, prowadząc m.in. seminaria z filozofii i kultury współczesnej, jako redaktor w miesięczniku „Przemiany”. W 1979 roku został przyjęty do Związku Literatów Polskich.

Stanisław Nyczaj, w latach 1990-1993, współtworzył wraz z radomską pisarką Teresą Opoką Oficynę Wydawniczą „STON”. Od 1994 współdziałał z żoną Ireną (redaktorką graficzną) i synem Pawłem w Oficynie Wydawniczej „STON 2”, mającej w swym dorobku (m.in. w seriach: „Biblioteka Nauczycielskiego Ruchu Literackiego”, „Biblioteka Satyry”, „Twórczość Młodych”, blisko 500 tytułów głównie z zakresu literatury współczesnej, eseistyki, historii. Od 1997 roku był redaktorem naczelnym „Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego”.

AI, Opinie, /Stanisław Nyczaj, DEC/, źródło: miesięcznik „Nowe Książki” w nr 3, w 1974 r., 16.06.2024