Służba dla Polski, patriotyzm i bohaterstwo

 

Fundacja „Dorastaj z Nami” dla uczniów klas mundurowych, w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, w Tymbarku, zorganizowała debatę, poświęconą motywacji i życiowych wyborach młodych ludzi, a także wartości, które są dla nich najważniejsze. Była to także okazja do wymiany opinii na temat tego; czym jest dzisiaj służba dla Polski, patriotyzm i bohaterstwo? Partnerem dyskusji poświęconej służbie publicznej była spółka Enea.

 

Wielka gala w Belwederze

 

Debata była częścią projektu „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”, który Fundacja Dorastaj z Nami zorganizowała wraz z Limanowskim Domem Kultury, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. – „Spotykamy się w listopadzie, miesiącu, który w Polsce wyjątkowo kojarzy się z narodowym świętem, z niepodległością, z państwowością, z walką o wolność.” – Przypomniała Magdalena Pawlak – Prezes Fundacji „Dorastaj z Nami”. – „Sądzę, że to jest świetna okazja aby dzisiaj, myśląc Polska, odpowiedzieć sobie wspólnie na kilka ważnych pytań. Bardzo chciałabym, aby nasze dzisiejsze spotkanie stało się rozmową o sensie służby publicznej, o motywacjach i powodach, dla których także i Wy – uczniowie szkół mundurowych, zdecydowaliście się ją pełnić. Jestem ciekawa Waszych planów na przyszłość, również Waszych obaw związanych z pełnieniem służby publicznej.” – powiedziała Magdalena Pawlak – Prezes Fundacji „Dorastaj z Nami”.

 

Debacie, zorganizowanej przez Fundację „Dorastaj z Nami”,  w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, w Tymbarku, towarzyszyła wystawa „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”, poświęcona pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych poległych podczas wykonywania obowiązków służbowych.

 

Wystawa „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata” składa się z czarno-białych fotografii, na których uchwycone zostały szczęśliwe, rodzinne chwile. Rodzicielska miłość, na pozór nic nadzwyczajnego, kochający ojcowie i matki, a przy nich synowie i córki, uśmiechnięci, spokojni, mają siebie nawzajem… Dzisiaj, żadnego z tych rodziców już nie ma….. To byli ludzie, którzy poświęcili swoje życie dla dobra innych, ich praca była służbą publiczną. Strażacy, żołnierze, policjanci, ratownicy górscy… Oni zginęli. Ich dzieci zostały. To podopieczni Fundacji „Dorastaj z Nami”.

 

Biznes powinien wspierać ludzi, którzy służą Polsce

 

Podsumowując debatę, zorganizowaną przez Fundację „Dorastaj z Nami”, Jolanta Dunikowska-Wszołek – nauczycielka w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, powiedziała: „Dzięki fantastycznym nauczycielom oraz wyjątkowym uczniom, od 1999 roku jesteśmy autentyczną kuźnią kadr dla całego naszego regionu. Wielu absolwentów naszych klas mundurowych to dzisiaj pracownicy służb publicznych: wojskowi, policjanci, strażacy albo funkcjonariusze straży granicznej.”

 

Fundacja „Dorastaj z Nami” powstała w 2010 roku. Główną ideą było objęcie pomocą dzieci, których rodzice zginęli lub doznali uszczerbku na zdrowiu w trakcie pełnienia służby publicznej. Wśród podopiecznych Fundacji „Dorastaj z Nami” są dzieci z całej Polski. Celem jest długofalowe wsparcie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży od ich najmłodszych lat, aż do zakończenia przez nie nauki – do osiągnięcia przez nich pełnoletności lub, jeżeli będą kontynuować naukę, do ukończenia 25 roku życia. Fundacja zapewnia pomoc psychologiczną, wsparcie doradcy edukacyjnego, pomoc finansową a także pomoc przy zdobyciu stażu w organizacjach Partnerów.

 

Fundacja „Dorastaj z Nami” udziela pomocy i wspiera dzieci żołnierzy, strażaków, policjantów i ratowników górskich oraz innych funkcjonariuszy służb publicznych, którzy polegli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby w kraju, a także w czasie misji za granicą. W marcu 2020 roku Fundacja „Dorastaj z Nami” rozszerzyła swoją pomoc na dzieci pracowników ochrony zdrowia walczących z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Fundacja „Dorastaj z Nami” może pomóc opłacić czesne za przedszkole lub szkołę, zapłacić za internat lub akademik, wspomaga opłaty za zajęcia dodatkowe, pokrywa koszty podróży i pobytu na stypendiach zagranicznych, korepetycje, kursy, naukę języków obcych, zajęcia sportowe i artystyczne oraz kursy zawodowe.

 

Agencja Informacyjna, Kultura, /KAM/ 27.11.2022