Senat ogłosił patronów 2021 roku 

 

Uchwałą Senatu patronami 2021 roku zostali: Cyprian Kamil Norwid oraz Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński. Senat zdecydował, że 2021 będzie także rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia, Powstań Śląskich oraz Polskiej Tradycji Konstytucyjnej.

Senat corocznie podejmuje nie więcej niż pięć uchwał ustanawiający dany rok rokiem osoby albo wydarzenia. I tak jedna z tegorocznych uchwał dotyczy Cypriana Kamila Norwida. W ten sposób  Senat złożył hołd wielkiemu twórcy i patriocie. Uznaje przy tym za nadal aktualną myśl poety, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.

Cyprian Kamil Norwid (1821–1883) to wybitny twórca doby romantyzmu, poeta, prozaik, dramatopisarz, rzeźbiarz, malarz i rysownik. Uważany był za dziwaka, ale być może jego trudne relacje z otoczeniem wynikały z faktu, że artysta niedosłyszał. Jego sztuka mogła być szansą na unowocześnioną wersję romantyzmu. Cyprian Kamil Norwid pisał w sposób niezwykle intelektualny. Bywało, że jego poezja była niezrozumiała dla odbiorców. Dopiero Młoda Polska odkryła w nim kogoś, kim sam się czuł – twórcę niezrozumianego przez współczesnych. Wielu poetów dwudziestego wieku doceniło treści Cypriana Kamila Norwida i czerpało z niej w swoich dziełach. Bardzo cenił go między innymi Czesław Miłosz. Senat uchwalając 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida docenił, że  poezja twórcy jest ogólnoludzka i ponadczasowa.

Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński (1901–1981) to kolejna postać, która mocą uchwały Senatu została patronem 2021 roku. W dokumencie zapisano o zasługach Prymasa Tysiąclecia: „ Wyjątkowo troskliwie strzegł losów polskiego Kościoła w najczarniejszych latach stalinizmu. Za swoją niezłomną postawę wobec władz komunistycznych, za sprzeciw wobec niszczenia życia społecznego i kościelnego – określony słynnym zdaniem „Non possumus!” –przyszło mu spędzić kilka lat w uwięzieniu.” Nie sposób w skrócie opisać zasług tego wielkiego człowieka. Święty Jan Paweł II powiedział do Kardynała Stefana Wyszyńskiego tuż po swoim wyborze: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka (…) gdyby nie było Twojej wiary niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, który jest związany z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.

Senat uchwalił także rok 2021 rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia. 2020 rok stanął pod znakiem korona wirusa SARSCoV2. Wielki hołd za poświęcenie należy się zespołom walczącym z tym, w wielu przypadkach, śmiertelnym wirusem, ludziom narażającym przy tym własne zdrowie i życie. „Od początku pracownicy służby zdrowia, lekarze, pielęgniarki i salowe, laboranci i naukowcy nie czekali na wytyczne. Od pierwszego dnia choroby, nie zważając na wielkie zagrożenie wypowiedzieli jej walkę. Często nie posiadając wystarczającej ilości środków ochrony indywidualnej ratowali życie i zdrowie pacjentów. Dla nas wszystkich stali się wielkimi choć często bezimiennymi bohaterami.”- Brzmi fragment uchwały Senatu.

Patronat w 2021 roku będą sprawować też Powstania Śląskie. Senat oddał w ten sposób cześć Powstańcom Śląskim za ich patriotyzm i umiłowanie polskości oraz męstwo i hart ducha w walkach w latach 1919 – 1921. W uchwale zaznaczono, że „Powstania Śląskie (1919-1921) to trzy zrywy ludności polskiej Górnego Śląska, w których życie oddało kilka tysięcy osób”. Podkreślono, iż „Do dziś nie wiadomo, ilu powstańców tak naprawdę walczyło. Podaje się liczbę kilkudziesięciu tysięcy. Nie znamy wszystkich nazwisk. Dziś uczestnicy walk nie mogą już o nich opowiedzieć, gdyż ostatni z weteranów odszedł na wieczną wartę. Dlatego na nas spoczywa obowiązek pamiętania. Bez względu na ocenę historyczną czy prowadzone spory jesteśmy winni Powstańcom szacunek i cześć, tak jak i innym bohaterom naszej historii”.

2021 będzie również Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej. Senat wyraża w uchwale szacunek dla dokonań naszych przodków w sprawie ustroju. Ma też pewność o kluczowym znaczeniu wolności i dobrego prawa w kulturze politycznej Polaków. Zapisano w uchwale, że: „Rok 2021 to rok dwóch rocznic o niezwykłym znaczeniu dla polskiej tradycji konstytucyjnej: 230-lecia Konstytucji 3 maja i 100-lecia Konstytucji marcowej”. Jak podkreślono „Obie konstytucje wyrastają z republikańskiej tradycji życia publicznego traktującej państwo jako dobro wspólne, a prawo jako reguły chroniące wolność obywateli przed arbitralnością władzy”.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura / SYL/11.12.2020