Jerzy Bralczyk i jego “Porzekadła”

 

“Porzekadła” to najnowsza książka znanego językoznawcy profesora Jerzego Bralczyka. To bogate i dokładne vademecum, które zawiera omówienie ponad trzystu najpopularniejszych powiedzeń. Lekturę wzbogacają rysunki słynnego ilustratora i satyryka Henryka Sawki. Książka ukazała się staraniem Wydawnictwa BOSZ.

Słowo porzekadło to według Słownika Języka Polskiego PWN „utarte powiedzenie”. Po książce profesora Jerzego Bralczyka można się spodziewać, że mowa w niej będzie o pięknym i niezwykle bogatym języku polskim. Istotną rolę w życiorysie Jerzego Bralczyka odgrywała i nadal odgrywa działalność popularyzatorska językoznawstwa. W sferze poprawności języka, zwłaszcza publicznego, a także języka polityki, reklamy, prawa „Od lat służę konsultacjami różnym instytucjom, jestem zapraszany jako referent na wewnętrzne konferencje branżowe.” -Wyjaśnia sedno swojej pracy Jerzy Bralczyk. „Często bywam także ekspertem językowym w sprawach konfliktowych i jurorem w konkursach o charakterze językowym. Moje programy radiowe i telewizyjne, także skierowane do widzów i słuchaczy za granicą, miały i mają dość liczną publiczność.” – Dodaje prof. Jerzy Bralczyk.

„Porzekadła” to książka, w której prof. Jerzy Bralczyk z charakterystycznym dla siebie, specyficznym poczuciem humoru omawia kolejne porzekadła, zamieniając je na czynniki pierwsze. Dlaczego Dobremu wszędzie dobrze? Śmiałym szczęście sprzyja? Kto śpi, nie grzeszy? Na te i wiele innych pytań będziemy znali odpowiedzi po lekturze „Porzekadeł”. Po lekturze „Porzekadeł” czytelnik będzie  chciał się zastanawiać, czy lepiej mieć pusty lub pełny żołądek. Nie będą już mu obce sekrety nocnych transformacji kotów oraz najlepsze siedziby wilków… Profesor Jerzy Bralczyk na przykładzie kilkunastu haseł analizuje też funkcję baby, głupca i diabła w języku polskim. Okazuje się, że w języku polskim jest dużo pięknie brzmiących porzekadeł, powiedzeń czy złotych myśli, które nie zawsze są używane poprawnie i w odpowiednich sytuacjach. „Porzekadła” Jerzego Bralczyka pomogą zrozumieć je dokładnie.

Henryk Sawka jest autorem ilustracji opublikowanych w książce „Porzekadła”, której autorem jest prof. Jerzy Bralczyk. To wielki atut tej lektury i doskonały przerywnik w czytaniu książki. Rysownik i satyryk Henryk Sawka rozpoznawalną kreską obrazuje rozmaite sytuacje z życia codziennego, które łączą się idealnie z tłumaczonym przez Jerzego Bralczyka porzekadłami.

Profesor Jerzy Bralczyk jest słynnym językoznawcą i specjalistą w zakresie reklamy, mediów i polityki. Pracę magisterską obronił w 1969 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie później pracował. Na tym samej uczelni w 1974 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Habilitował się w 1986 r.  Tytuł profesora otrzymał w 2000 r. Od 1996 roku należy do Rady Języka Polskiego, a od 2003 roku zasiada w jej prezydium. Jest też członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Rady Etyki i Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Collegium Invisibile. Wykłada w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Za liczne zasługi dotyczące badań nad mową polską oraz popularyzację zagadnień dotyczących  języka polskiego prof. Jerzy Bralczyk był wielokrotnie nagradzany przez państwo. W 1988 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. W 1998 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jerzy Bralczyk jest autorem wielu publikacji m. in.: „O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych”, „Przestrogi i porady językowe dla dziennikarzy”, „Mój język prywatny”, „444 zdania polskie”, „1000 słów”, „Zwierzyniec” oraz ostatnia książka profesora – omawiane “Porzekadła”.

Henryk Sawka to jeden z najsłynniejszych polskich rysowników, ilustratorów i satyryków. Jest absolwentem Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim. Jego rysunki publikowane były w wielu dziennikach i czasopismach, m. in. takich jak: „itd.”, „Szpilki”, „Gazeta Wyborcza”, „Wprost”, „Playboy” czy „Newsweek Polska”. Otrzymał Nagrodę Młodych im. Wyspiańskiego oraz Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Szczecina. Henryk Sawka jest też autorem lub współautorem książek z własnymi rysunkami. Jest rozpoznawalny jako juror konkursów kabaretowych.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura / SYL/11.12.2020