Przedsiębiorcy wybierają franczyzę sieć Żabka

Dlaczego przedsiębiorcy wybierają franczyzę?

Agencja Informacyjna: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę w polskiej gospodarce, stanowiąc aż 97,2% wszystkich działających firm. Dążąc do dalszego rozwoju i zwiększenia konkurencyjności, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na model franczyzy. Jednym z najpopularniejszych wyborów jest sieć Żabka, która współpracuje już z 9000 przedsiębiorców.

Franczyza oferuje wiele korzyści, takich jak wsparcie merytoryczne, marketingowe oraz szeroko rozbudowana sieć logistyczna. Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych Żabka Polska, podkreśla, że „franczyza to najlepsza szkoła przedsiębiorczości”, zwracając uwagę na elastyczny format oraz innowacje, które sieć wprowadza, aby dostosować się do potrzeb klientów i zapewnić przewagę konkurencyjną na lokalnych rynkach.

– Franczyza to najlepsza szkoła przedsiębiorczości, a Żabka z dumą wspiera jej rozwój, nie tylko w dużych miastach, ale również na terenach wiejskich. Nasze sklepy, dzięki elastycznemu formatowi, wdrażanym innowacjom i ofercie dopasowanej do potrzeb klientów, zapewniają przewagę konkurencyjną na lokalnych rynkach. Ponadto gwarantujemy franczyzobiorcom prowadzącym sklepy wszechstronne przeszkolenie i stałą możliwość podnoszenia kompetencji przedsiębiorczych – mówi Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych Żabka Polska.

Znaczenie MŚP w Polskiej Gospodarce

Zgodnie z „Raportem o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” przygotowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w czerwcu 2024 roku, MŚP generują blisko połowę wartości polskiego PKB (45,3%). Mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające do 10 osób, mają największy udział w tworzeniu PKB wśród wszystkich grup przedsiębiorstw, osiągając 28,2%.

Franczyza Żabki: szansa na stabilność i rozwój

Żabka jest jednym z liderów rynku franczyzy w Polsce, oferującym gotowy model biznesowy dla przedsiębiorców. W 2023 roku, zgodnie z Raportem Odpowiedzialności Grupy Żabka, sklepy pod zielonym szyldem wspólnie z franczyzobiorcami zapewniły w Polsce ponad 63 tys. miejsc pracy, płacąc podatki i angażując się w działania na rzecz lokalnych społeczności. Wartość dodana do PKB wytworzona przez Żabkę i jej franczyzobiorców wyniosła w 2023 roku aż 9,1 mld zł, co stanowi 30% wzrost w porównaniu do roku 2022.

Franczyzobiorcy Żabki to typowi przedstawiciele mikroprzedsiębiorstw – samodzielni przedsiębiorcy, którzy zatrudniają niewielką liczbę pracowników i działają na lokalnych rynkach. Dzięki wsparciu Żabki, mogą oni korzystać z rozpoznawalnej marki, sprawdzonego modelu biznesowego oraz szerokiego wsparcia logistycznego i marketingowego.

Martyna Wolska-Kundera, franczyzobiorczyni Żabki z Kielc, podkreśla, że Żabka pomaga młodym przedsiębiorcom wystartować z nowym biznesem, oferując liczne szkolenia i materiały edukacyjne.

– Lubię wyzwania, dlatego rok temu podjęłam decyzję o przystąpieniu do sieci Żabka. Gdybym wtedy zawahała się, nie byłabym tu, gdzie jestem. Wiem, że jest sporo osób, które potrzebują życiowego impulsu, by postanowić coś zmienić w swoim życiu. Żabka pomaga młodym przedsiębiorcom wystartować z nowym biznesem. Można korzystać z licznych szkoleń czy materiałów edukacyjnych, które mnie z łatwością wprowadziły w ten świat – mówi Martyna Wolska-Kundera, franczyzobiorczyni Żabki z Kielc.

Akademia Przedsiębiorczości i edukacja

W 2023 roku Żabka uruchomiła Akademię Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz ekspertami z rynku franczyzy. Program ten ma na celu rozwój umiejętności menedżerskich oraz poszerzanie wiedzy związanej z przedsiębiorczością. Skierowany jest do przedsiębiorców działających w sieci oraz kandydatów na franczyzobiorców. Ponad 150 franczyzobiorców uzyskało już certyfikat Politechniki Warszawskiej, potwierdzający ukończenie programu.

Oprócz tego, w 2024 roku powstał wspierany przez Żabkę portal Studium Przedsiębiorczości, który edukuje Polaków z zakresu wiedzy potrzebnej do prowadzenia własnej firmy.

Korzyści finansowe i operacyjne franczyzy Żabki

Franczyza Żabki oferuje nie tylko wsparcie merytoryczne, ale także finansowe. Start biznesu w ramach Żabki możliwy jest już od 5 tys. zł, a franczyzobiorcy nie ponoszą kosztów wynajmu lokalu, który zapewnia sieć po analizie regionalnego rynku. Mogą również liczyć na benefity, takie jak karta Multisport, karta paliwowa oraz unikatowe na rynku ubezpieczenie „Polisa na biznes”, które zapewnia stabilność ekonomiczną w przypadku zakończenia współpracy z siecią z ujemnym saldem.

Franczyzobiorcy Żabki osiągają również znaczące przychody. W 2023 roku 81% z nich zarobiło 25 tys. zł lub więcej miesięcznie, co świadczy o rentowności i stabilności tego modelu biznesowego.

Wpływ na gospodarkę krajową

Dzięki dynamicznemu rozwojowi i wsparciu dla lokalnych przedsiębiorców, Żabka nie tylko umacnia swoją pozycję na rynku, ale także przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju. Jej model franczyzowy stanowi przykład skutecznego wspierania przedsiębiorczości, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki.

Żabka, jako lider rynku franczyzy, oferuje unikalne możliwości rozwoju dla przedsiębiorców z małych miejscowości i wsi, umożliwiając im prowadzenie własnego biznesu i osiąganie stabilnych zarobków. Dzięki wsparciu, jakie oferuje sieć, franczyzobiorcy mogą skutecznie konkurować na lokalnym rynku, co przekłada się na ich sukces i dalszy rozwój.

Przyszłość franczyzy w Polsce

Z każdym rokiem rośnie liczba przedsiębiorców wybierających model franczyzowy jako drogę do sukcesu. Żabka, jako jedna z największych sieci franczyzowych w Polsce, odgrywa kluczową rolę w tym procesie, oferując wsparcie i możliwości rozwoju dla przedsiębiorców z różnych części kraju.

Franczyza stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnego modelu biznesowego, oferując stabilność, wsparcie oraz możliwość korzystania z rozpoznawalnej marki. Dla wielu przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP, franczyza Żabki staje się realną szansą na prowadzenie własnego biznesu i osiąganie sukcesów na lokalnym rynku.

FAQs

Dlaczego przedsiębiorcy z sektora MŚP wybierają franczyzę?

Franczyza oferuje stabilność, wsparcie merytoryczne i finansowe oraz możliwość korzystania z rozpoznawalnej marki, co przekłada się na konkurencyjność i sukces na lokalnym rynku.

Jakie korzyści oferuje franczyza Żabki?

Żabka oferuje wsparcie merytoryczne, marketingowe, logistyczne oraz finansowe, a także liczne szkolenia i materiały edukacyjne. Franczyzobiorcy mogą liczyć na relatywnie niskie koszty startu oraz benefity, takie jak karta Multisport i ubezpieczenie „Polisa na biznes”.

Jakie wsparcie edukacyjne oferuje Żabka swoim franczyzobiorcom?

Żabka uruchomiła Akademię Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz ekspertami z rynku franczyzy, oferując szkolenia i programy rozwoju umiejętności menedżerskich.

Czy franczyza Żabki jest rentowna?

Tak, w 2023 roku 81% franczyzobiorców Żabki osiągnęło przychody wynoszące 25 tys. zł lub więcej miesięcznie, co świadczy o rentowności tego modelu biznesowego.

Jakie są koszty rozpoczęcia franczyzy Żabki?

Koszt rozpoczęcia franczyzy Żabki wynosi około 5 tys. zł, a franczyzobiorcy nie ponoszą kosztów wynajmu lokalu, który zapewnia sieć po analizie regionalnego rynku.

Jak franczyza Żabki przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju?

Franczyza Żabki wspiera lokalnych przedsiębiorców, tworzy miejsca pracy oraz generuje wartość dodaną do PKB, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego kraju.

Więcej informacji o franczyzie z Żabką: https://www.zabka.pl/franczyza

Link do Studium Przedsiębiorczości: https://studiumprzedsiebiorczosci.pl/


Agencja Informacyjna, Gospodarka, (MNS) 5.07.2024