Przedsiębiorcy chcą pomagać w warunkach przejrzystego prawa

 

Przedsiębiorcy chcą, a przede wszystkim mają możliwości, aby jak najszerzej pomagać uchodźcom z Ukrainy. Tak uważa Rafał Baniak – prezes Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, który zwrócił się, z apelem do Mateusza MorawieckiegoPrezesa Rady Ministrów, o pilną interpretacje przepisów prawa podatkowego, w zakresie możliwości zaliczania poniesionych na pomoc potrzebującym wydatków, do kosztów uzyskania przychodów.

 

Konferencja Zatrudnianie obywateli Ukrainy

 

Obecnie obowiązujące rozwiązania prawne pozwalają zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki, które stanowią bezpośrednio darowizny, na rzecz określonych w przepisach podmiotów. Gdy jednak przedsiębiorca udostępnia przestrzeń przystosowaną do zakwaterowania (np. hale, pawilony) i opieki, uchodźcom z Ukrainy, uciekającym przed wojną oraz zapewnia nieodpłatne świadczenia, w postaci pomocy medycznej, wyżywienia czy zapewnia produkty higieny osobistej, nie będzie miał możliwości ujęcia poniesionych wydatków w kosztach.

 

„Wskazane jest dokonanie pilnej interpretacji i ewentualnych zmian przepisów prawa podatkowego, w zakresie wydatków poniesionych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy w kosztach uzyskania przychodu.” – Postuluje Rafał Baniak – prezes Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej zwracają uwagę na wątpliwości interpretacyjne, znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które mogą ograniczać możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu w sytuacji, gdy pomoc udzielana będzie bezpośrednio przez przedsiębiorcę.

 

Wobec wielkiego kryzysu humanitarnego konieczne jest zapewnienie takich rozwiązań prawnych, które ułatwiają i zachęcają przedsiębiorców do podejmowania inicjatyw na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. Wszystkie wartościowe inicjatywy obywateli i przedsiębiorców powinny spotkać się z właściwym potraktowaniem ich na gruncie prawa.

 

List otwarty sprawie zatrudnienia ukraińskiego personelu fachowego aptek

 

„Nad pomysłem Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej z pewnością warto się pochylić.” – Uważa Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Obserwując obecnie niesioną pomoc już ponad 2.000.000 ludzi, którzy uciekli z Ukrainy, można to nazwać porywem serca lub pospolitym ruszeniem. Jest w tych wszystkich działaniach jednak chaos. Można go usprawiedliwiać pośpiechem. Czas jednak na podejmowanie rozważnych systemowych działań. Wszystkie inne będą szlachetne, ale istnieje ryzyko, że mało efektywne.” – Zauważa Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 29.03.2022