Program Polska Cyfrowa MFiPR wesprze zdalną naukę

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało komunikat, w którym informuje, że Program Polska Cyfrowa przeznacza 180 milionów złotych na wsparcie zdalnej nauki. Samorządy gminne od 1 kwietnia 2020 roku będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na zakup sprzętu do zdalnej edukacji.

W trakcie pandemii zajęcia w szkołach są zawieszone. Wymaga to przeprowadzania lekcji na odległość, a do tego niezbędny jest sprzęt komputerowy. Ministerstwo, przy wsparciu funduszy unijnych, chce wyposażyć jak najwięcej szkół w taki sprzęt. Placówki edukacyjne będą mogły wypożyczyć go potrzebującym uczniom i nauczycielom.

– Wprowadziliśmy zmiany w programie Polska Cyfrowa i otrzymaliśmy na nie zgodę Komisji Europejskiej. Dzięki modyfikacji zasad korzystania z programu  każda gmina może otrzymać co najmniej 40 tysięcy złotych na zakup sprzętu komputerowego dla szkół. Posłuży on uczniom i nauczycielom do zdalnej edukacji – informuje minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Każda gmina powinna oszacować swoje potrzeby i złożyć elektroniczny wniosek o refundację  do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.  Sprzęt komputerowy, jaki może pozyskać gmina do swoich szkół to np. laptopy, tablety czy mobilny dostęp do internetu. Nie potrzeba wkładu własnego, gdyż zakupy mogą być dokonane dopiero po przyznaniu dotacji. Samorząd może jednak dokonać ich już teraz, a wydatki zostaną zrefundowane po rozpatrzeniu wniosku, którego złożenie gwarantuje wypłatę.

– Przyspieszona przez pandemię cyfryzacja w szkolnictwie musi zostać szybko uzupełniona odpowiednim do zdalnej nauki sprzętem. To ułatwi uczniom i nauczycielom dostęp do aplikacji, otwartych zasobów edukacyjnych, broszur, opracowań i scenariuszy zajęć. Z drugiej strony przyczynie się do doskonalenia umiejętności cyfrowych, koniecznych do funkcjonowania we współczesnym świecie – dodaje Małgorzata Jarosińska – Jedynak.

Sprzęt komputerowy, który zostanie zakupiony w ramach programu Polska Cyfrowa, powróci do szkół po zakończeniu kwarantanny i przywróceniu normalnego trybu lekcji. To pozwoli uczniom i nauczycielom korzystać z niego również po zakończeniu zdalnej edukacji.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /now/30.03.2020 r.