Poetyckie „Listy do Marii Konopnickiej”

 

Książka Teresy Kaczorowskiej „Listy do Marii Konopnickiej z lat 2010-2020” powstała z potrzeby serca.  Poetka dla autorki zbioru stała się odpowiednim adresatem  zwierzeń, przemyśleń, smutków i radości, zadumań, zachwytów i oburzeń,  czyli wszystkiego co ludzkie…

Doktor nauk humanistycznych Teresa Kaczorowska to kobieta, której nie da się określić jednym słowem. Autorka zbioru „Listy do Marii Konopnickiej z lat 2010-2020″ to prozaik, poetka, publicystka, redaktor, animatorka kultury. Jest także społecznikiem, który od lat troszczy się o ocalanie polskiego dziedzictwa kulturowego.  Co ważne uświadamia wagę kultury, historii oraz narodowych tradycji dla polskiej tożsamości.

„Listy do Marii Konopnickiej z lat 2010-2020” Teresa Kaczorowska zaczęła pisać dziesięć lat temu. „Najpierw sporadycznie, później częściej, nie zastanawiając się  jak długo będę kontynuować, a tym bardziej czy kiedykolwiek uda mi się je opublikować, wydać i czy w ogóle ujrzą światło dzienne.” – Ujawniła autorka. Listy powstawały w rozmaitych, czasami zaskakujących sytuacjach i momentach życia, podczas podróży, spacerów, imprez, chwil nagłego wzruszenia, nieprzewidzianych wydarzeń Teresy Kaczorowskiej.

Obydwie panie, Maria Konopnicka i Teresa Kaczorowska, urodziły się w Suwałkach. I to nie jedyna spójność w ich życiorysach. Teresa Kaczorowska uczęszczała do ciechanowskiego liceum, któremu patronuje Maria Konopnicka. Te Panie łączy Ziemia Ciechanowska, z którą obydwie są losowo związane, liczne podróże i wiele, wiele innych podobieństw, bliźniaczych upodobań oraz przekonań. Teresa Kaczorowska ujawniła: „(…) życiowe meandry rzuciły mnie do Ciechanowa, miasta na północnym Mazowszu, też z Nią związanego – poprzez syna Jana Konopnickiego (1868-1930), z zawodu młynarza, który od hr. Krasińskich dzierżawił w latach 1903-1914 młyn na rzece Łydyni w Ciechanowie, a w roku 1905 nabył również pobliski majątek Przedwojewo.”

Teresa Kaczorowska postanowiła wydać „Listy do Marii Konopnickiej z lat 2010-2020”,  w 110 lat po śmierci poetki. Wydawcą książki stał się Związek Literatów na Mazowszu. Publikacja doczekała się recenzji Ewy Krysiewicz, pedagoga z Zespołu Szkół nr 1 imienia generała Józefa Bema w Ciechanowie. „Opatrzenie przez Kaczorowską własnych tekstów mottami z Konopnickiej świadczy o znakomitej znajomości twórczości Marii Konopnickiej […].” – Przyznaje Ewa Krysiewicz.

Drugim opiniodawcą listów stał się tłumacz, poeta i fotograf Adam Lizakowski. „Ze spotkania w czasie i przestrzeni dwóch poetek wyłania się Maria Konopnicka, której poezja mimo upływu czasu wciąż jest dla nas aktualna. I wyłania się Terasa Kaczorowska żyjąca własnym życiem, które na tle wydarzeń, przeżywa je tu i teraz, w bardzo współczesny sposób. […] I mówi szczerze, wprost, językiem modernistycznym poetki współczesnej do zaangażowanej poetki pozytywistycznej, jakże jej podobnej. […].” – Recenzuje książkę Adam Lizakowski.

Sama Teresa Kaczorowska przyznaje, że bardzo jej zależy na pozytywnym odbiorze lektury przez czytelników. Pisarka włożyła książkę „Listy do Marii Konopnickiej z lat 2010-2020″ mnóstwo serca, wrażliwości i emocji. 25 listopada 2020 r. o godzinie 17.00 odbędzie się wirtualna premiera książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na facebookowym profilu Biblioteki.

Teresa Kaczorowska zaczynała pracę w „Tygodniku Ciechanowskim”. Była dziennikarką mazowieckiego wydania „Gazety Wyborczej”, współpracowała też z Polskim Radiem i Warszawskim Ośrodkiem Telewizyjnym. Jej teksty ukazywały się w wielu innych pismach w kraju i za granicą. Aktualnie jest redaktorem naczelnym w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich”. Na stałe współpracuje z bostońskim „Białym Orłem”, z dziennikiem „Rzeczpospolita”, z pismami „Forum Dziennikarzy” i monachijskim „Moje Miasto”. Teresa Kaczorowska publikuje artykuły i rozprawy w pismach naukowych, w Polsce i zagranicą. Jest autorką kilkunastu prozatorskich książek. Cieszy się też uznaniem jako poetka. Wydała osiem zbiorów wierszy, często tłumaczonych na języki obce. Jest członkiem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Światowej Rady Badań nad Polonią. Teresa Kaczorowska została uhonorowana między innymi: przez Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1995), nagrodą IV Salonu Książki Polonijnej (Bruksela 2003), nagrodą honorową Kongresu Polonii Amerykańskiej (Chicago 2005), statuetką „Złote Pióro” (Ciechanów 2004, 2006, 2009), ogólnopolską Nagrodą im. Edwarda Hulewicza (Warszawa 2006), Honorową Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2007), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” (2010), Medalem „Pro Masovia” (2012), Nagrodą Literacką im. Klemensa Janickiego (2017), Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (2018), Medalem Zygmunta Krasińskiego (2019).

Maria Konopnicka to słynna polska poetka i nowelistka, autorka wielu utworów dla dzieci, krytyczka literacka, publicystka i tłumaczka. Jedna z najwybitniejszych polskich pisarek w historii, jedna z najwybitniejszych przedstawicielek okresu realizmu. Jej twórczość poetycka przepełniona patriotyzmem i szczerym liryzmem, stylizowana „na swojską nutę” zdobyła powszechne uznanie. W latach 1884–1886 redagowała pismo dla kobiet „Świt”; próbując zradykalizować jego program, wywołała sprzeciw zachowawczej opinii i cenzury. Współpracowała z tygodnikiem dla kobiet „Bluszcz”. Otrzymała tytuł członka honorowego Towarzystwa Szkoły Ludowej.

Maria Konopnicka zaczęła od dziennikarskich doświadczeń. Początkowo czerpała inspiracje z doświadczeń Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej, a następnie rozwinęła własne pomysły w dziedzinie małych form. Utwory Mari Konopnickiej dla dzieci ogłaszane od 1884 r., eliminujące natrętny dydaktyzm, rozbudzające wrażliwość odbiorców były nowością w tej dziedzinie pisarstwa. Powszechną popularność zyskała baśń „O krasnoludkach i sierotce Marysi” oraz nowela „Nasza szkapa”, które na stałe weszły do kanonu lektur szkolnych.

W 1908 r. Maria Konopnicka w czasopiśmie „Gwiazdka Cieszyńska” opublikowała Rotę, wiersz, który stanowił punkt kulminacyjny publicystycznej kampanii poetki przeciwko polityce germanizacyjnej w zaborze pruskim. Utwory Konopnickiej zawierają protest przeciwko niesprawiedliwości społecznej oraz ustrojowi niosącemu ucisk i krzywdę. Nacechowane są patriotyzmem, liryzmem i sentymentalizmem.

Maria Konopnicka brała udział w walce o prawa kobiet, akcji potępiającej represje władz pruskich, w pomocy na rzecz więźniów politycznych i kryminalnych. Z powodu swojej twórczości atakowana przez kler i środowiska klerykalne. W czasie okupacji niemieckiej całość jej twórczości trafiła na niemieckie listy proskrypcyjne jako szkodliwa i niepożądana z przeznaczeniem do zniszczenia.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura, /SYL/ 24.11.2020