Eligiusz Komarowski portret

Eligiusz Komarowski: Zmiany w informowaniu o pandemii

 

Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne nie będą już podawać danych z powiatów. Będzie podawana tylko liczba zakażeń w skali Polski, ewentualnie w skali województwa czy ogólnie powiatu (już nie na poszczególne gminy). To pokłosie jak czytam w mediach ostatnich ustaleń Ministerstwa Zdrowia z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Z przykrością się o tym dowiaduję.

Od 24 listopada 2020 r., mimo szczerych chęci nie mogę informować społeczności Powiatu Pilskiego o danych dotyczących statystyk koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, którą powoduje. Decyzja ta ma związek z ustaleniami „władz centralnych” na temat „statystyki covidowej”, które zabroniły Powiatowym Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym przekazywać takie dane.

Zapewniam, że dane publikowanie przeze mnie były rzetelne i były efektem zaangażowania moich współpracowników oraz ogromnego wysiłku pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, którzy grzecznościowo udostępniali mi je. Publikowaliśmy dane nie tylko w odniesieniu do obszaru Powiatu Pilskiego, ale także podziałem na konkretne gminy. Te informacje pozwalały na podejmowanie ważnych lokalnych decyzji.

Część społeczności pilskiej traktowała te informacje jako „straszenie”, jednak znakomita większość ich oczekiwała. Szczegółowa statystyka bowiem zdaniem wielu pozwała np. określić poziom naszej jako mieszkańców „uwagi” i „rozwagi” w zależności od tego czy mieszkamy w gminie z dużą ilością zakażeń w określonym czasie czy też nie. Poza tym zapewniała dostęp do tzw. obiektywnych danych.

Niestety w oficjalnych publikatorach będą podawane teraz jedynie dane w odniesieniu do obszaru całego kraju (ewentualnie województwa). Nie rozumiem i nawet nie potrafię wyobrazić sobie racjonalnego wytłumaczenia do wprowadzenia takiej decyzji.

Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski


Eligiusz Komarowski Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu finansów i marketingu oraz MPA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zawodowo przez 20 lat związany był z grupą kapitałową Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W 2014 r. został Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu w Pile, a od 2016 r. pełni funkcję Starosty Pilskiego.

Wcześniej przez 3 kadencje sprawował mandat radnego Rady Miejskiej, w tym funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącego Klubu Radnych w gminie Wyrzysk. Od 2017 roku jest prezesem Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe w Pile. W kadencji 2018-2023 jest radnym Rady Powiatu w Pile.

Był członkiem Zarządu Nadnoteckiego Stowarzyszenia Sportowego w Pile, Wojskowego Klubu Sportowego „Sokół” w Pile oraz wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Bokserskiego. Zrezygnował z chwilą wyboru na stanowisko Starosty Pilskiego. Od 2015 jest sędzią bokserskim klasy międzynarodowej. Interesuje się sportami walki, strzelectwem, kryminalistyką i kryminologią, ekologią i ochroną środowiska.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Opinie, 25.11.2020