165 lat od śmierci wieszcza

Adam Bernard Mickiewicz, jeden z najsłynniejszych , obok Juliusz Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego, polskich przedstawicieli romantyzmu. Poeta, wizjoner, publicysta i działacz polityczny. Porównywany do Johann’a Goethego i George’a Byrona. Uważany za jedną z czołowych postaci literatury w Europie. 26 listopada 2020 roku mija 165 lat od śmierci wieszcza.

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w Nowogródku, na terenie dzisiejszej Litwy. To właśnie Litwę uznawał za swoją ojczyznę. Był synem adwokata sądowego, Mikołaja Mickiewicza, oraz córki ekonoma, Barbary Mickiewicz. Młody poeta studiował na Uniwersytecie Wileńskim, a następnie uczył się w powiatowej szkole w Kownie. Był, wraz z Tomaszem Zanem, współzałożycielem tajnego patriotycznego Towarzystwa Filomatów, co doprowadziło do aresztowania jego oraz grupy jego przyjaciół. Przez rok, od 1823 roku do 1824 roku, aresztanci więzieni byli w klasztorze bazylianów w Wilnie. W latach 1824- 1829 Adam Mickiewicz przebywał w centralnej Rosji: w Odessie, Petersburgu i Moskwie. W Rosji poznał Aleksandra Puszkina. Po tym pobycie udał się w podróż po Europie odwiedzając Niemcy, Włochy, Szwajcarię i Włochy. Wyprawa ta zaowocowała wieloma nowymi znajomościami w międzynarodowym środowisku artystycznym.

W 1830 roku, po wybuchu powstania listopadowego, Adam Mickiewicz bezskutecznie próbował wrócić do kraju. W 1832 roku osiedlił się w Paryżu. Spędził tam wiele lat z dwiema przerwami. W 1839 roku wyjechał do Lozanny, gdzie wykładał literaturę łacińską, a w 1848 roku przebywał w Rzymie starając się uzyskać poparcie papieża Piusa IX dla ruchów wolnościowych, tzw. Wiosny Ludów. Życie poety w Paryżu nie należało do najłatwiejszych. Zmagał się z brakiem stałych źródeł dochodu, a środowisko emigracyjne rozsadzane było przez polityczne spory. Początkowo Adam Mickiewicz włączył się w życie towarzyskie. Współpracował m.in. z Towarzystwem Narodowym Polskim, a także Towarzystwem Literackim. W 1833 roku podjął pracę redaktora i publicysty w „Pielgrzymie Polskim”. Zaprzyjaźnił się z George Sand, ks. Hughes’em de Lamennais oraz Charles’em de Montalembertem. W 1834 roku Adam Mickiewicz zawarł związek małżeński z Celiną Szymanowską i wycofał się z życia politycznego na ponad 6 lat. Małżeństwo doczekało się sześciorga dzieci.

W 1840 roku Adam Mickiewicz powrócił do życia towarzysko – politycznego, obejmując nowo powstałą katedrę literatury słowiańskiej w College de France. Rok później Mickiewicz związał się z kołem Andrzeja Towiańskiego, przywódcy sekty, która głosiła nowe objawienie i odrodzenie duchowego życia. Przynależność do ugrupowania głoszącego tak radykalne poglądy, poskutkowała zawieszeniem poety w funkcji profesora.

W 1848 roku Adam Mickiewicz wyjechał do Rzymu, gdzie poza walką o poparcie papieskie dla Wiosny Ludów, założył również Legion Polski będący na służbie walczącej Lombardii. Kolejnym politycznym ruchem poety było współtworzenie pisma o radykalnym programie społecznym „La Tribune des Peuples” , które zostało zawieszone, a sam Mickiewicz w 1851 roku, po zamachu stanu, poddany został nadzorowi policyjnemu. Jego ostatnią akcją polityczną była, po przystąpieniu Francji do wojny krymskiej, próba sformowania Legionów Polskich, których przeznaczeniem była walka z Rosją. To właśnie ten cel zawiódł Adama Mickiewicza do Stambułu we wrześniu 1855 roku. Zmarł 26 listopada 1855 roku w Stambule, prawdopodobnie w wyniku wybuchu epidemii cholery. Pochowano go we Francji na cmentarzu w Mongomerency. W 1900 roku trumnę z prochami wieszcza przewieziono uroczyście do sarkofagu w katedrze wawelskiej.

Adam Mickiewicz był jednym z największych pisarzy polskich epoki romantyzmu. Autor epopei narodowej „Pan Tadeusz”, a także „Ody do radości”, „Dziadów”, „Ballad i romansów”, „Sonetów krymskich”, „Konrada Wallenroda” oraz wielu innych dramatów., liryków i wierszy.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura / now/ 25.11.2020

Foto By Walenty Wańkowicz – www.latribunedelart.com, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=774664