Osiemnasta edycja Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom

 

10 września obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia. Samobójstwa stanowią ogromny problem współczesnego świata. Wielu ludzi na co dzień mierzy się z różnymi problemami, które popychają ich do desperackiego czynu. Takie osoby potrzebują każdej możliwej pomocy.

Rocznie na świecie w wyniku samobójstw umiera około 800 000 osób. Oznacza to, że co 40 sekund jedna osoba odbiera sobie życie. W samej Polsce dziennie samobójstwo popełnia 15 osób, z czego większość stanowią mężczyźni. Samobójstwo jest najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów głównie wśród ludzi młodych, między 15 a 24 rokiem życia. Co roku dochodzi także do około 10 000 000-20 000 000 prób samobójczych.

Przyczyny samobójstw mogą być wielorakie. Głównym powodem jest uczucie smutku, najczęściej wywoływane zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, zaburzenia dwubiegunowe, schizofrenia, alkoholizm czy uzależnienie od narkotyków. Kolejną istotną przyczyną odbierania sobie życia są stresory takie jak problemy finansowe, relacje rodzinne, relacje w związkach, a nawet relacje w pracy. Frustracja popychająca do samobójstw często jest wynikiem nagromadzenia wielu czynników, z którymi dana osoba nie jest w stanie sobie poradzić sama.

Samobójstwa mogą być wywołane również poprzez normy panujące w niektórych kulturach, sytuacja społeczna, światopogląd i poglądy religijne. W niektórych kulturach odebranie sobie życia może być jedynym honorowym rozwiązaniem postawionym przed jednostką.  Samobójstwo niejednokrotnie wykorzystywane było w celach politycznych, wojskowych, a także terrorystycznych.

Samobójstwa, a nawet nieudane próby samobójcze niosą za sobą wiele skutków społecznych,  ekonomicznych, psychologicznych i zdrowotnych. Wymiar społeczny dotyczy zerwania więzi społecznych, realizacji ról społecznych, a w konsekwencji dezintegracji społeczeństwa. Odebranie  sobie życia dotyka bezpośrednio od 4 do 10 osób z najbliższego otoczenia ofiary i około 20 osób związanych z nią pośrednio.

Kolejnym wymiarem jest wymiar ekonomiczny. Nakłady finansowe związane z próbami samobójczymi oraz ich skutkami, nazywane kosztami bezpośrednimi, są ogromne. Są to m.in. koszty leczenia, transportu sanitarnego oraz świadczeń społecznych. Do kosztów pośrednich  należy wydajność utraconej pracy. W Polsce szacowane koszty samobójstwa popełnionego przez osobę w wieku 25 lat wynoszą 597 000 złotych. Dla całej Polskiej gospodarki szacowane koszty samobójstw popełnianych w ciągu roku wynoszą około 2 000 000 000 złotych.

Ostatnie miesiące i panująca pandemia miały duży wpływ na wszystkich. W wyniku izolacji w domach i rzadszego spotykania się ze znajomymi coraz częściej diagnozuje się stany depresyjne. Odosobnienie powoduje wzmaganie negatywnych odczuć. Troska o bliskich jest zatem w tym czasie niezwykle ważna, żeby  nie poczuli się na tyle źle, by targnąć się na własne życie.

W wyniku inicjatywy podjętej w 2003 roku przez Międzynarodowe Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom oraz Światową Organizację Zdrowia, ustanowiony został Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Dzień ten przypada 10 września i ma zwracać uwagę społeczności na zagadnienia związane z samobójstwami i ich konsekwencjami. Obchody mają także przypominać jak ważne jest poświęcanie czasu drugiej osobie oraz uświadamianie bliskich jak bardzo są ważni.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/5.09.2021