O recyklingu energetycznym na konferencji

Już 18 lutego w Zbąszyniu odbędzie się konferencja „Społeczeństwo obywatelskie a ochrona środowiska”. Jednym z tematów konferencji będzie problematyka gospodarki odpadami i recyklingu energetycznego.

 

Recykling energetyczny jest kluczowym uzupełnieniem pozostałych metod recyklingu. Racjonalne działania pozwalają na wielokrotne wykorzystanie takich odpadów jak papier, szkło i metal. W przypadku odpadów zawierających plastik ich ponowne wykorzystanie jest nieefektywne i nieopłacalne. Największym walorem odpadów zawierających plastik jest ich kaloryczność pozwalająca na efektywne przekształcanie w enegię w przeznaczonych do tego zakładach recyklingu energetycznego.

W nowoczesnej gospodarce odpadami nie ma miejsca pozostawianie odpadów na składowiskach.

Celem nowoczesnej gospodarki odpadami jest maksymalny recykling – tradycyjny w przypadku szkła, papieru i metalu oraz energetycznych w przypadku pozostałych odpadów. To nie tylko racjonalizacja gospodarki odpadami, ale też skuteczne obniżenie jej kosztów. Na koszty te składają się m. in. odbiór odpadów z gospodarstw domowych oraz koszty ich składowania. W dodatku w Polsce mamy do czynienia z częstymi pożarami składowisk śmieci. W przypadku takich pożarów mamy do czynienia nie tylko z bezproduktywną utratą zmagazynowej w odpadach energii, ale przede wszystkim z uwalnianiem do powietrza szkodliwych substancji.

Dzięki recyklingowi energetycznemu ograniczamy do minimum przechowywanie odpadów oraz uwalniamy energie, która ogrzewa wodę w naszych kranach i ogrzewa nasze domy jesienią i zimą.

Z perspektywy ciepłowni paliwo jakim są śmieci jest bezpłatne, mamy więc różnicę w kosztach eksploatacji ciepłowni o zakup paliwa węglowego, czy innego opału. Dla gospodarstw domowych głównym kosztem pozostaje już tylko odbiór śmieci przez wyspecjalizowane firmy.

Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie a ochrona środowisko” jest bardzo ważnym społecznie wydarzeniem. Do tej pory mało się mówiło o budowaniu społecznej świadomości odnośnie wyzwań związanych z ochroną środowiska. Wydarzenie zaplanowano na 18 lutego 2020 w Zbąszyniu w Hotelu „Nawigator” o godzinie 15:30. W konferencji uczestniczyć będą członkowie i eksperci Zespołu Parlamentarnego „Ciepło 2.0”. Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /EST/ 12.02.2020