Niewydolny system ochrony zabytków

“System ochrony zabytków w Polsce jest skrajnie niewydolny i niesprawiedliwy. Mimo poprawiającej się sytuacji finansowej państwa, samorządów oraz społeczeństwa stan zabytków jest zły, a w wielu przypadkach ulega pogorszeniu.” – czytamy we wspólnym stanowisku Instytut Staszica i Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego .

 

Instytut Staszicai Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego podkreślają, że rozwój polskiej gospodarki i zwiększające się wpływy budżetowe w ostatnich latach pozwalają na podjęcie większych działań w sferze ochrony zabytków. Szczególnie właśnie w kwestii finansowania. Samorządy zbyt łatwo porzucają odpowiedzialność za zabytki, decydując się na inwestycje przykładowo w niepotrzebne wymiany chodników, albo zbyt okazałe fontanny. Wśród zabytków potrzebujących renowacji wymieniane są między innymi Archidiecezja Warmińska, czy Pałac w Smolajnach koło Lidzbarka Warmińskiego.

 

Najważniejsze kwestie do poprawienia w sferze ochrony zabytków:

 

  • Harmonizacja działań i zaleceń służb konserwatorskich z innymi służbami państwowymi, np. Państwową Strażą Pożarną.
  • Poprawa systemu finansowania ochrony zabytków. Szczególnie systemu renowacji i odbudowy.
  • Zabezpieczenie służb konserwatorskich w odpowiednie środki finansowe.
  • Zwiększenie nacisku społecznego na głównych decydentów.

 

Instytut Staszica i Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego przypominają także, że ochrona dziedzictwa kulturowego wynika z konstytucyjnych zasad zrównoważonego rozwoju. Dodają, że to swego rodzaju inwestycja w przedsiębiorstwa specjalizujące się w tego rodzaju pracach oraz w dodatkowe miejsca pracy.

 

Całe stanowisko do przeczytania na stronie internetowej Instytutu Staszica.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /KAM/ 3.07.2019;

 

Ilustracja: https://pl.wikipedia.org/wiki/Archidiecezja_warmi%C5%84ska#/media/Plik:Frauenburger_Dom_2010.jpg