Nowości w programie Mieszkanie Plus

 

Nowa bonifikata przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, czy też zwiększenie banku gruntów. To najważniejsze nowości po tym jak Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

 

Nowa bonifikata ma wynieść 99 proc. i będzie skierowana głównie do rodzin wielodzietnych z Kartą Dużej Rodziny, osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, inwalidów, kombatantów oraz ofiar represji wojennych i okresu powojennego. Wprowadzone zmiany mają zapewnić, że opłaty wniesione za użytkowanie będą zaliczone automatycznie na poczet opłaty przekształceniowej i jednorazowej a zwrot nadpłaty będzie zapewniony „z urzędu”.

 

“Ważne zmiany przyspieszą uwłaszczenie. Nowa, ustawowa 99% bonifikata będzie stanowiła znaczna ulgę przy przekształceniu użytkowania wieczystego dla rodzin wielodzietnych, osób z niepełnosprawnościami i kombatantów. Przyjazne procedury ułatwią skorzystanie z bonifikat niezależnie od terminu wydania zaświadczenia o przekształceniu. Przedsiębiorcy zostaną uchronieni przed rygorem pomocy publicznej.”  – ocenia minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

 

Spółki ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa przekażą dodatkowe grunty na potrzeby programu. W zamian te podmioty otrzymają pełny zwrot kosztu odpowiadający rynkowym cenom nieruchomości. Ponadto Krajowy Zasób Nieruchomości będzie mógł budować mieszkania nie tylko we współpracy z gminami, ale i przedsiębiorstwami.

 

Ustawa wprowadza także zmiany w progach dochodowych odnośnie skorzystania z dopłat do czynszu. Nie będzie również obowiązku składania deklaracji o dochodach przez dwa lata.

 

Ze wszystkimi zmianami i ustawą można zapoznać się na stronie sejm.gov.pl.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /KAM/ 4.07.2019