Nie żyje Stanisław Mickiewicz członek Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu

Nagłe zmarł w Warszawie Stan Mickiewicz – wybitny finansista, międzynarodowy ekspert rynku ubezpieczeniowego, członek Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Stanisław Paweł Mickiewicz – ekspert do spraw ubezpieczeń. Ukończył studia na Wydziale Języków i Kultur Współczesnych na University of Nottingham w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii. Pracę w sektorze ubezpieczeniowym rozpoczął w roku 2010 jako broker w Lloyd’s of London. Przez wiele lat rozwijał i prowadził działalność ubezpieczeniową w Rzeczpospolitej Polskiej, Republice Francuskiej, Republice Włoskiej, Królestwie Hiszpanii, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Federacyjnej Republice Brazylii i Republice Libańskiej na rynku Lloyd’sa.

Stanisław Mickiewicz w Radzie Dyrektorów Instytutu Biznesu

Stanisław Paweł Mickiewicz był członkiem Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. Specjalizował się w ubezpieczeniach majątkowych i odpowiedzialności cywilnej oraz bardziej niszowych produktach ubezpieczeniowych takich jak ubezpieczenia dzieł sztuki. Pracował też jako analityk ekonomiczny specjalizujący się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Oxford Analytica. Stan Mickiewicz w dowód swoich zasług i kompetencji został wyróżniony Medalem Instytutu Biznesu.

Stanisław Paweł Mickiewicz przez wiele lat zajmował się także pracą dziennikarską w prasie polonijnej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii. Pisał też do czasopism „Nowy” Czas” i „Tygiel”, a od kilku lat zajmował się pracą edytorską i tłumaczeniami w brytyjskim wydawnictwie „Literary Waves Publishing”.

Stan Mickiewicz był klejnotem. Bardzo troszczył się o ludzi wokół siebie. Był współczujący, żywy, z dużym poczuciem humoru, tak dobrze zorganizowany. Kochał zwierzęta i piłkę nożną. Miał ciekawe plany na najbliższą przyszłość.” – Wspomina zmarłego syna Anna Maria Mickiewicz.

Instytut Biznesu – 10 lat

„Nagłe odejście Stana Mickiewicza to niedowierzanie. Przed nim było jeszcze całe życie zawodowe i prywatne.” – Wspomina Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Stan Mickiewicz odgrywał w Instytucie Biznesu ważną role międzynarodowego eksperta do Spraw ubezpieczeń. Jego wiedza w tym zakresie była wyjątkowa. Stan Mickiewicz wyróżniał się z trzech powodów. Był bardzo skromny, ogromnie życzliwy dla ludzi i posiadał wysokie kompetencje. Jego śmierć to wielka strata.” – Uważa Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Stan Mickiewicz otrzymał Medal Instytutu Biznesu. Prywatnie był synem prof. Tomasza Mickiewicza (ekonomisty, doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, nauczyciela akademickiego i profesora University of London, University College London, Aston University w Birmingham i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który w okresie Polskiej republiki Ludowej był działaczem opozycji demokratycznej i działaczem samorządowym) oraz Anny Marii Mickiewicz – wybitnej poetki, eseistki i tłumacza.

Instytut Biznesu to organizacja założona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Posiada swoich przedstawicieli w Irlandii, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Misją jest wspieranie przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności. Jest to szczególnie ważne w często i gwałtownie zmieniających się regulacjach prawnych w Polsce. Instytut Biznesu zajmuje się doradztwem m. in. w zakresie: zwiększania wydajności i efektywności, poszukiwania kapitału (inwestorzy branżowi i instytucjonalni), wprowadzania podmiotów na giełdę, przekształceń własnościowych, odzyskiwania należności, restrukturyzacji i upadłości. Przygotowuje raporty, analizy, raporty i wywiady gospodarcze. Zajmuje się kojarzeniem partnerów biznesowych zarówno w Polsce, jak i za granicą a także inspirowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej.

Instytut Biznesu przyznał nagrody „Ambasador” i „Certyfikaty Jakości”

Instytut Biznesu publikuje przedstawia stanowiska w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym Polski, w kwestiach społecznych, w tym dotyczących ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. W tym celu organizuje konferencje i debaty. Na czele Instytutu Biznesu stoi Rada Dyrektorów, której pracami kieruje Prezydium. Dodatkowo istnieje Rada naukowa. Organizacja skupia menadżerów, ekspertów i doświadczonych specjalistów, którzy potrafią zapewnić wsparcie, z zakresu zarządzania, marketingu, kapitału ludzkiego, zwiększania wydajności i rentowności istniejących przedsięwzięć, prawa (gospodarczego, kodeksu spółek handlowych, ustaw: restrukturyzacyjnych, upadłościowych, naprawczych, podatkowych itd.)

Od 2017 Instytut Biznesu wręcza prestiżowe i cenione nagrody Ambasadorzy Instytutu Biznesu. W ten sposób organizacja zwraca uwagę na różne aspekty gospodarki i na podmioty, które mają znaczenie dla rozwoju rynku, branż, przedsiębiorstw. Doceniana jest przede wszystkim przedsiębiorczość, kształcenie, innowacje i prace naukowców. Od 2021 roku organizacja przyznaje również ważne Certyfikaty Jakości Instytutu Biznesu. Celem jest wyróżnianie produktów i usług, o sprawdzonej, wysokiej jakości, ciekawych rozwiązań, w różnych branżach i dziedzinach gospodarki, a także podkreślenie ich zalet i wyjątkowości.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 1.05.2023