Najwyższa Izba Kontroli będzie miała nowego szefa

 

Krzysztof Kwiatkowski zrezygnował z funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Rezygnację na ręce marszałek sejmu Elżbiety Witek złożył w poniedziałek, 19 sierpnia.

 

“W lipcu 2013 r. Sejm RP powołał mnie na funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Obowiązki prezesa zacząłem wykonywać w sierpniu 2013 r. Moja sześcioletnia kadencja na tej funkcji dobiega końca. NIK przez cały ten czas był instytucją, która prezentowała bezstronne, apolityczne, ale przede wszystkim rzetelne i wiarygodne raporty z kontroli, niezależnie od tego, kto w danym czasie tworzył rząd” – napisał Kwiatkowski w oświadczeniu.

 

Kwiatkowski będzie startował do sejmu w najbliższych wyborach parlamentarnych. Kandydaturę zgłosi w okręgu łódzkim, gdzie raz już uzyskał mandat poselski w 2011 roku, z list Platformy Obywatelskiej. W latach 2009-11 był ministrem sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. W międzyczasie pełnił także funkcję Prokuratora Generalnego. W 2013 roku został prezesem Najwyższej Izby Kontroli.

 

“Chcąc zachować wartość apolityczności tej instytucji, a po podjęciu przeze mnie decyzji o starcie w wyborach parlamentarnych, składam rezygnację z pełnionej funkcji” – dodał Kwiatkowski w oświadczeniu.

 

Sejm będzie miał teraz za zadanie wybór nowego prezesa NIK. Do tego momentu formalnie Kwiatkowski będzie nadal prezesem izby, ale postanowił, że weźmie urlop, by zachować dotychczasową apolityczność. Tymczasowo zatem jego obowiązki przejmie wyznaczony wiceprezes.

 

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /KAM/ 19.08.2019

 

Fot. https://pl.wikipedia.org/wiki/Najwy%C5%BCsza_Izba_Kontroli#/media/Plik:Siedziba_NIK_-_front.jpg