Ministerstwo Cyfryzacji chce ułatwić przedsiębiorcom realizację inwestycji telekomunikacyjnych

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało specjalny zbiór dobrych praktyk w procesach realizacji i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej dla przedsiębiorców. W ręce samorządowców trafił również wzór umowy inwestycyjnej. Zawieranie nowych umów zostało umożliwione przez zeszłoroczną nowelizację megaustawy.

Rząd chce zapewnić wszystkim obywatelom dostęp do nowoczesnych przewodowych i mobilnych usług łączności elektronicznej. Jest to zgodne z Narodowym Planem Szerokopasmowym i ma się odbyć we współpracy z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej Polska jest obecnie wielkim placem budowy. Program operacyjny Polska Cyfrowa pozwoli na dostęp do szybkiego i bardzo szybkiego Internetu niemal dwóm milionom gospodarstw domowych. Podobno inwestycje realizowane są również na zasadach komercyjnych.

Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że na bieżąco monitoruje stosowanie obowiązującego prawa w procesie inwestycyjnym. Pozwala to na usuwanie barier systemowych oraz pomoc w zmianach odpowiednich przepisów. Zniesienie niemal wszystkich takich barier nastąpiło w ubiegłym roku przy pomocy nowelizacji tak zwanej megaustawy. Poza barierami prawnymi problemem jest także właściwa interpretacja obowiązujących przepisów. W związku z tym Ministerstwo przygotowało dokumenty, czyli spis dobrych praktyk w procesie realizacji i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej w pasach drogowych dróg publicznych oraz przy wykorzystaniu pod budowę słupowej linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. Dobre praktyki mają wyjaśnić sposób w jaki powinna przebiegać współpraca przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z zarządcami dróg oraz przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi. Zawiera ona  porady na wszystkie etapy inwestycji.

W związku z nowelizacją ubiegłorocznej megaustawy zmieniły się także innowacyjne kompetencje dla samorządów. Mogą samodzielnie umówić się z inwestorem na zrealizowanie przez niego inwestycji oczekiwanej przez lokalną społeczność. W zamian samorząd obniży inwestorowi opłaty za zajęcie pasa drogowego. To zapewni wszystkim mieszkańcom równy dostęp do szybkiego Internetu. By wspomóc samorządy w tej kwestii Ministerstwo we współpracy z kancelarią prawną przygotowało przykład takiej umowy oraz poradnik jej praktycznego zastosowania.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/ 22.05.2020