Agnieszka Domańska i Jacek Sasin

Ministerstwo Aktywów Państwowych ma specjalny zespół doradców

Jacek Sasin wicepremier rządu Rzeczpospolitej Polskiej i szef Ministerstwa Aktywów Państwowych, powołał zespoł doradców gospodarczych. Znajdują siew nim m.in.: dr hab. Agnieszka Domańska – prezes Instytutu Staszica, Marek Dietl – prezes Giełdy Papierów Wartościowych, prof. Paweł Mielcarz z Akademii Leona Koźmińskiego i Paweł Gruzy – były wiceminister finansów. 

 Jak informuje Ministerstwo Aktywów Państwowych w oficjalnym komunikacie, zespół doradców złożony z najlepszych fachowców, naukowców i ekspertów rynkowych stanowić będzie organ pomocniczy i doradczy Ministra Aktywów Państwowych. Jego rola to stała ocena sytuacji i kreowanie propozycji zmian, które z jednej strony mogą się przyczyniać do jak najlepszego wykorzystania możliwości spółek, a z drugiej – efektywnie służyć rozwojowi gospodarczemu.

„Bardzo cieszę się z powołania zespołu doradców gospodarczych przy ministrze aktywów państwowych. Spodziewam się owocnej współpracy. Mam nadzieję na szybkie efekty działania tego zespołu.” – powiedział wicepremier Jacek Sasin – wicepremier i minister aktywów państwowych. – „Eksperci zasiadający w zespole doradców gospodarczych przy ministrze aktywów państwowych będą zajmować się przede wszystkim analizowaniem sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie pod kątem polityki społeczno-gospodarczej Ministerstwa Aktywów Państwowych, przedstawiać wnioski odnośnie rozwiązywania problemów, w tym propozycje zmian legislacyjnych oraz przygotowywać opinie i ekspertyzy dla Ministra.

Ministerstwo Aktywów Państwowych obsługujące ministra właściwego do spraw trzech działów administracji rządowej: aktywa państwowe, gospodarka złożami kopalin oraz łączność. Dodatkowo, na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2019 roku, urząd ten sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa. Ministerstwo powstało 15 listopada 2019 roku w wyniku przekształcenia Ministerstwa Energii.  Urząd jest odpowiednikiem kompetencyjnym zlikwidowanego w 2017 roku Ministerstwa Skarbu Państwa i częściowo Ministerstwa Energii, którego część zadań po ponownym utworzeniu Ministerstwa Środowiska przejęło Ministerstwo Klimatu.

Wśród zadań Ministerstwa Aktywów Państwowych jest: zapewnienie dostępu do energii obywatelom i podmiotom prawnym; prowadzenie polityki energetycznej; kształtowanie polityki energetycznej w Unii Europejskiej i przedstawianie stanowiska Polski na forum międzynarodowym; zapewnianie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego; dywersyfikacja źródeł dostaw energii; inicjowanie i wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii i informowanie obywateli o wszystkich aspektach rozwoju i funkcjonowania obszaru energii.

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /KAM/ 19.05.2022