Międzynarodowy Dzień Sportu z dobrą informacją dla sportowców

Obchodzony 6 kwietnia Międzynarodowy Dzień Sportu to święto  wszystkich żyjących aktywnie osób. Z tej okazji Polska Fundacja Narodowa przekazała sportowcom życzenia oraz dobre wiadomości. Opublikowana informacja dotyczy stypendiów przyznanych sportowcom objętym programem team100.

Międzynarodowy Dzień Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju jest świętem ustanowionym przez  Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 23 sierpnia 2013 rezolucją A/RES/67/296.. Na jego obchody wyznaczono 6 kwietnia, ponieważ właśnie tego dnia, w 1896 roku, w Atenach odbyły się pierwszych letnie igrzyska olimpijskie w epoce nowożytnej. Ustanowienie tego wiąże się z uznaniem przez ONZ potencjalnych możliwości oddziaływania sportu na rozwój praw człowieka, rozwój społeczny i gospodarczy.

W tym roku, w związku z kwarantanną, Międzynarodowy Dzień Sportu można obchodzić jedynie w zaciszu własnego domu. Polska Fundacja Narodowa, chcąc umilić sportowcom świętowanie, opublikowała życzenia oraz komunikat z dobrą wiadomością dla sportowców.

W związku ze zrozumiałym nastrojem niepewności, jaki pojawił się ostatnio wśród sportowców przez ograniczenia wynikające z walki z chorobą zakaźną COVID-19 , mając na uwadze dobro naszych beneficjentów zarząd Polskiej Fundacji Narodowej w kooperacji z Ministerstwem Sportu i Turystyki podjął decyzję o utrzymaniu stypendiów dla sportowców objętych programem team100 niezależnie od zmiany terminu Igrzysk Olimpijskich. Tym samym okres rozliczeniowy zostaje wydłużony o kilka miesięcy.- napisano w komunikacie.

Decyzja kierowana była dobrem beneficjentów stypendiów. Zabezpieczenie finansowe ma pomóc przetrwać osobom objętym stypendiami w przetrwaniu trudnego okresu „zawieszenia” ich aktywności. Jak informuje Fundacja, utrzymanie wypłat powinno się także przyczynić do dalszej mobilizacji sportowców.

Wszyscy mamy świadomość, że globalny stan pandemii zmienił plany i projekty sportowe. Stąd solidaryzując się z trudnym położeniem, w jakim znaleźli się nasi beneficjenci, Polska Fundacja Narodowa wspólnie z Ministrem Sportu Panią Danutą Dmowską-Andrzejuk, podjęliśmy decyzję o utrzymaniu stypendiów niezależnie od okresu absencji sportowej i wydłużeniu okresu rozliczeniowego naszych stypendiów – powiedział dr Marcin Zarzecki.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /now/ 06.04.2020