Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

 

10 grudnia to wyjątkowa data w kalendarzu każdego człowieka. Tego dnia bowiem corocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1950 roku.

 

 

Prawa człowieka to zespół wszelkich praw i wolności przysługujących każdemu człowiekowi, bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne czy majątek. Praw tych nie można się zrzec i są one nienaruszalne.

 

Data Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka wyznaczona została na 10 grudnia, czyli rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Deklaracja była dokumentem przełomowym w historii. Nadał prawa i wolności wszystkim ludziom na świecie, niezależnie od ich rasy, przekonań czy statusu majątkowego. Przetłumaczono ją na ponad 500 języków, co czyni ja najczęściej tłumaczonym dokumentem.

 

 

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka poświęcony jest przede wszystkim osobom, które angażują się w działania na rzecz poszanowania praw i wolności zarówno swoich, jak i innych ludzi. Wiele z tych osób często pada ofiarami prześladowań, utraty pracy, a nawet pozbawienia wolności czy życia. Dzień ten jest okazją do uczczenia ich odwagi, poświęcenia i osiągnięć. Święto ma także zwracać uwagę na wyzwania, jakie obecnie pojawiają się w tym obszarze.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /NOW/7.12.2021