4 mln na wsparcie białoruskiego biznesu za granicą.

 

4.000.000 euro Unia Europejskiej przekaże, Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju, na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, które relokowały swoją działalność poza Republikę Białoruś i Federację Rosyjską, w tym m. in. w Rzeczpospolitej Polskiej – przekaże Unia Europejska Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju. Pomocowy program objąć ma co najmniej 270 organizacji.

 

Instytut Biznesu – 10 lat

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa z Republiki Białorusi otrzymają konieczne wsparcie na dostosowanie się do nowych realiów gospodarczych. Będzie ono realizowane w postaci doradztwa i szkolenia w ramach programu EBOR ASB i programu EBOR Star Venture skierowanego do białoruskich start-up’ów.

 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przeznaczy unijne fundusze na programy doradztwa dla małych przedsiębiorstw EBOR ASB oraz EBOR Star Venture skierowany do start-upów MŚP. Programy mają za zadanie pomóc białoruskim podmiotom dostosować się do wyzwań nowego otoczenia gospodarczego, zintegrować się z nowymi łańcuchami dostaw i przyspieszyć ich cyfryzację. Szacuje się, że nowa inicjatywa dotrze do co najmniej 270 relokowanych małych i średnich przedsiębiorstw i zaowocuje ukierunkowanym wsparciem doradczym, wymianą doświadczeń, warsztatami i networkingiem.

 

Dodatkowo program EBOR Star Venture obejmie wsparciem białoruskie start-up’y we współpracy z lokalnymi akceleratorami biznesu. Z uwagi na fakt, że białoruskim przedsiębiorcom brakuje doświadczenia rynkowego i instrumentów niezbędnych do działania, w nowych realiach rynku, otrzymają profesjonalną pomoc szczególnie w obszarze zrównoważonego rozwoju.

 

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

 

„Jestem dumna, że Unia Europejska nadal wspiera białoruskie małe i srednie przedsiebiorstwa, które przeniosły się z Republiki Białorusi, do sąsiednich państw, w ramach II fazy projektu „Doradztwo dla małych firm na Białorusi”, realizowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.” – Komentuje Katariná Mathernová – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia. Zarządzany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i finansowany z funduszy Unii Europejskiej program doradztwa dla małych przedsiębiorstw (EBOR ASB) może wyposażyć białoruskie przedsiębiorstwa w narzędzia potrzebne do ich wzrostu i rozwoju. Będzie to realizowane, z wykorzystaniem ponad 25 lat doświadczenia zebranego podczas realizacji podobnych programów pomocowych wdrażanych na innych rynkach.

 

„Wspierane przedsiębiorstwa, które wyprowadziły się z Republiki Białrusi postrzegamy jako przyszłość Białorusi zarówno pod względem uczciwości, jak i praktyk biznesowych.” – Wyjaśnia Matteo Patrone – Dyrektor Zarządzający Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Europę Wschodnią i Kaukaz. – „Naszym obowiązkiem jest udzielanie wsparcia oddolnym inicjatywom biznesowym, szczególnie wtedy, gdy świat doświadcza zawirowań geopolitycznych. Jestem pewien, że to przedsięwzięcie wspierane przez Unię Europejską wzmocni je i pozwoli przetrwać niespokojne czasy.” – Uważa Matteo Patrone – Dyrektor Zarządzający Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Europę Wschodnią i Kaukaz.

 

Вы можете остановить эту войну! Możecie powstrzymać tę wojnę! You can stop this war!

W kwietniu 2022 roku Rada Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju podjęła decyzję o zawieszeniu dostępu Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej do wsparcia finansowego w odpowiedzi na wojskową napaść na Ukrainę, rozpoczętą 24 lutego 2022 r przez federację Rosyjską, wspierana przez Republikę Białorusi. Teraz spółki z białoruskimi udziałowcami, które przeniosły swoją działalność z republiki Białorusi do sąsiednich państw, w których działa Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, nadal mogą liczyć na pomoc banku.

 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) to międzynarodowa instytucja finansowa promująca rozwój sektora prywatnego i wspierająca inicjatywy przedsiębiorcze w 36 gospodarkach na trzech kontynentach. Udziałowcami banku jest 71 państw, a także Unia Europejska oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Inwestycje Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju mają na celu wzmocnienie procesu transformacji w gospodarkach rozwijających się, szczególnie z uwzględnieniem działań pogłębiających konkurencyjność, inkluzywność, zrównoważony rozwój czy cyfryzację.

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /MAZ/ 7.12.2022