Międzynarodowy Dzień Edukacji po raz czwarty

 

Edukacja to niezwykle ważny czynnik w rozwoju dzieci i młodzieży, ale także społeczeństw. Szacuje się, ze obecnie pond 750 mln dzieci na całym świecie nie potrafi czytać i pisać, a 265 mln nie ma dostępu do żadnej edukacji. By zwrócić uwagę na ten problem Organizacja Narodów Zjednoczonych na mocy rezolucji przyjętej 3 grudnia 2018 roku ustanowiła Międzynarodowy Dzień Edukacji. Pierwsze obchody święta odbyły się 24 stycznia 2019 roku.

 

Rusza Pakiet edukacyjny

 

Edukacja jest kluczowa w budowaniu trwałości i odporności społeczeństw. Przyczynia się do wzmacniania potencjału wzrostu gospodarczego, rozwija umiejętności jednostek, zwiększa ich produktywność, daje niezbędne umiejętności zawodowe. Jej rozpowszechnianie wpływa na zmniejszanie ubóstwa i głodu, wpływa na poprawę zdrowia społeczeństw.

Międzynarodowy Dzień Edukacji został ustanowiony przez ONZ w celu uznania pracy dla zapewnienia godziwej edukacji dla wszystkich ludzi na świecie. Święto ma zwracać uwagę ludzi na to, że na świecie wciąż są regiony, gdzie edukacja w ogóle nie istnieje bądź jest na niezwykle niskim poziomie. W ramach obchodów organizowane zbiórki przyborów szkolnych dla dzieci z Afryki oraz kampanie uświadamiające społeczeństwo o tym globalnym problemie. Edukacja odgrywa także ogromna rolę w niesieniu światowego pokoju i zrównoważonego rozwoju.

 

I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG

 

Międzynarodowy Dzień Edukacji co roku ma inne przesłanie. Pierwsze obchody odbyły się 24 stycznia 2019 roku w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, a ich tematem było „Edukacja: kluczowy czynnik inkluzji i wzmocnienia społecznego”. Drugie obchody tego wydarzenia odbywały się pod hasłem „Uczenie się dla ludzi, planety, dobrobytu i pokoju”. Przesłaniem trzeciego Międzynarodowego Dnia Edukacji była „Odbudowa i przywrócenie do życia edukacji dla pokolenia COVID-19”. Obchody były podzielone na trzy działy tematyczne: bohaterowie uczenia się, innowacje i finansowanie.

 

Czwarty Międzynarodowy Dzień Edukacji odbywać się będzie pod hasłem „Zmiana kursu, transformacja edukacji”. Obchody mają zwrócić uwagę społeczeństw na problem spustoszenia, jakie do edukacji wniósł koronawirus. Dodatkowo poza obchodami Międzynarodowego Dnia Edukacji w 2022 roku zostanie zwołany Szczyt w Sprawie Transformacji Edukacji.

 

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /NOW/ 23.01.2022