Rusza Pakiet edukacyjny

Marta Malec–Lech – członek Zarządu Województwa Małopolskiego pragnie utworzyć Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE z siedzibą w Tarnowie. Celem jest świadczenie pomocy dydaktycznej, wychowawczej, organizacyjnej, która pozwoli na włączenie dydaktyki cyfrowej do codziennej pracy nauczyciela z uczniami.

W siedzibie Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE z siedzibą w Tarnowie ma powstać przestrzeń dla nauczycieli, który będą prowadzić lekcji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Laboratorium będzie prowadziło badania nad dydaktyką w środowisku cyfrowym w wybranych szkołach w woj. małopolskim. W planach jest zbudowanie regionalnej platformy cyfrowej wspierającej nauczycieli, uczniów i ich rodziców w zdalnych formach nauczania i uczenia się. Laboratorium będzie uzupełniane przez Lokalne Punkty Konsultacyjne z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury woj. małopolskiego – przede wszystkim bibliotek pedagogicznych, ośrodków Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a także punktów informacyjnych Funduszy Europejskich.

Pakiet edukacyjny ma szansę powodzenie dzięki zawarciu porozumienia o współdziałaniu przy realizacji Pakietu Edukacyjnego przez Martę Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego, Barbarę Nowak, małopolski kurator oświaty i wicewojewodę małopolski Zbigniewa Starzec. To jest pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Propozycja będzie skierowana do gmin i powiatów, które wystąpią do samorządu województwa o zakup potrzebnego sprzętu sprzętu.

Pakiet Edukacyjny ma dotyczyć m.in. wyposażania małopolskich szkół w sprzęt, oprogramowanie wraz z dostępem do internetu. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się gminy oraz powiaty z terenu woj. małopolskiego na poziomie 95 proc. (w przypadku wniosków składanych dla uczniów szkół podstawowych oraz liceów), lub 90 proc. w przypadku wniosków składanych dla uczniów techników i szkół branżowych.

Cały budżet Pakietu Edukacyjnego zamyka się kwotą 35 mln zł. 30 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 a także z budżetu państwa. Pozostałe 5 mln zł stanowią środki z budżetu województwa. Zostaną one wykorzystane na zapewnienie wypoczynku oraz czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – zdalnie i cyfrowo.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /Tomasz Wybranowski – Radio Wnet/ 04.06.2020