Liczby mówią: system SWIFT

SWIFT to skrót od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Jest to międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych założone w 1973 roku. Siedziba organizacji mieści się w Belgii.

Zadaniem stowarzyszenia jest utrzymywanie sieci telekomunikacyjnej służącej do wymiany informacji. System SWIFT jest aktualnie podstawą bankowości międzynarodowej. Technologia ta ułatwia dokonywanie codziennych transakcji wartych biliony dolarów oraz pomaga instytucjom finansowym uzyskiwać i rejestrować wiadomości (cyfrowe pokwitowania) zawierające szczegółowe informacje o tych transakcjach.

8 lub 11 znaków służy do identyfikacji instytucji finansowej, korzystającej z systemu SWIFT

200 państw funkcjonuje w systemie SWIFT

239 banków z 15 państw, w Brukseli powołało Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej

11.000 banków, instytucji finansowych i przedsiębiorstw na świecie korzysta z systemu SWIFT

38.000.000 dolarów wynosi roczny zysk SWIFT

14.000.000 milionów operacji finansowych, głównie pomiędzy państwami europejskimi (65 proc. transakcji) realizowanych jest codziennie dzięki systemowi komputerowemu opartemu na sieci SWIFTNet Link (SNL)

Agencja Informacyjna, Liczby mówią, /DEC/ 28.02.2022