Powstała Mobilna Platforma Kryminalistyczna

Powstał prototyp Mobilnej Platformy Kryminalistycznej. Zrealizowano go w ramach projektu nr DOB-BIO9/04/02/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. „Mobilna platforma kryminalistyczna do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego – ataku terrorystycznego lub katastrofy”. Przedsięwzięcie jest  finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W składzie konsorcjum, realizującego prototyp Mobilnej Platformy Kryminalistycznej, są: Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej (Lider), Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. oraz przedsiębiorstwo Hagmed.

Mobilna Platforma Kryminalistyczna przeznaczona jest do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego – ataku terrorystycznego lub katastrofy. Platforma pozwala na prowadzenie podstawowych badań materiałów pobranych z miejsca ataku terrorystycznego lub katastrofy oraz wsparcie grup oględzinowych w zakresie: dokumentowania miejsca zdarzenia (dron, lidar, fotografia 4k); biologii (DNA); daktyloskopii; zabezpieczenia i analizy danych z telefonów komórkowych; zabezpieczenia i analizy danych z monitoringu i balistyki.

Mobilne Laboratorium Kryminalistyczne jest zainstalowane w rozkładanym 20-stopowym kontenerze. Platforma posiada 6 miejsc pracy dla specjalistów kryminalistyki.

Mobilne Laboratorium Kryminalistyczne składa się on z sześciu modułów:

1. moduł do dokumentowania miejsca zdarzenia, pozwalający na tworzenie mapy terenu za pomocą skanowania laserowego 3D i fotografii bazujących na platformie lotniczej (dron),

2. moduł do badań biologicznych, pozwalający na uzyskanie profilu DNA sprawcy lub ofiar ataku terrorystycznego, z zabezpieczonego przedmiotu na miejscu zdarzenia i przesłanie go do przeszukania w kryminalistycznych bazach danych; możliwe jest również stworzenie lokalnej bazy eliminacyjnej osób biorących udział w oględzinach, w celu oddzielenia ich śladów od śladów dowodowych pochodzących od sprawców i ofiar katastrofy,

3. moduł do badań daktyloskopijnych, pozwalający na ujawnienie śladów daktyloskopijnych z zabezpieczonego przedmiotu przy zastosowaniu technik wizualizacji śladów na miejscu zdarzenia i przesłania ich do przeszukania w kryminalistycznych bazach danych również z możliwością stworzenia bazy eliminacyjnej,

4. moduł do analizy zabezpieczonych telefonów komórkowych,

5. moduł do analizy zabezpieczonego nagrania z monitoringu,

6. moduł do rekonstrukcji przebiegu zdarzenia na podstawie danych balistycznych.

Głównym zadaniem Mobilnej Platformy Kryminalistycznej jest udzielenie wsparcia grupom śledczym, dokonującym oględzin rozległego i skomplikowanego pod względem kryminalistycznym miejsca zdarzenia, bezpośrednio w jego sąsiedztwie.

Mobilne laboratorium kontenerowe, bez względu na jego konfigurację, nie jest w stanie w pełni zastąpić stacjonarnego laboratorium kryminalistycznego, niemniej daje możliwość szybkiej weryfikacji wytypowanego materiału dowodowego. Gestorem sprzętu jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Komendanta Głównego Policji i to policja, w tym konkretnym przypadku, opracowała szczegółowe wymagania. Modułowa budowa Mobilnej Platformy Kryminalistycznej pozwala na jej dowolną konfigurację, pod indywidualne potrzeby podmiotu zamawiającego.

Mobilna Platforma Kryminalistyczna może być zasilana bezpośrednio z sieci energetycznej, jeżeli tylko jest dostępna w pobliżu. Posiada również autonomiczny system zasilania z wbudowanym agregatem prądotwórczym oraz układ podtrzymania napięcia. Dzięki układowi samopoziomowania oraz automatycznej klimatyzacji i wentylacji może funkcjonować w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych. Posiada stosowne dopuszczenia do załadunku i transportu drogą lądową, morską i powietrzną.

Zastosowane nowoczesne rozwiązania mogą przyczynić się do podniesienia kwalifikacji szkoleniowych i być wsparciem w terenie. To nie tylko prototyp ale otwarte okno na nowe spojrzenie w obszar mobilnej kryminalistyki. Mobilna Platforma Kryminalistyczna została zaprezentowana w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz w Szkole Policji w Pile gdzie wzbudziła duże zainteresowanie specjalistów w zakresy kryminalistyki.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 4.03.2022