Liczby Mówią: Ogólnopolski Dzień bez Długów

 

 17 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień bez Długów. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi na problemy Polaków z zarządzaniem budżetem domowym.

30% dłużników przyznaje, że nie radzi sobie ze spłatami długów

25.000,00 zł – średni dług przypadający na jednego kredytobiorcę

2.400.000 osób widnieje jako dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów (KRD)

177.000.000,00 zł – o tyle wzrosło zadłużenie Polaków w czasie pandemii

6.000.000.000,00 zł – o tyle wzrosły w czasie pandemii długi osób przed 35 rokiem życia

47.800.000.000,00 zł – tyle wynoszą w 2021 roku długi Polaków wpisane do Krajowego Rejestru Długów

Ogólnopolski Dzień bez Długów

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/07.11.2021