Liczby mówią: Nagroda Literacka miasta stołecznego Warszawy

 

W lutym 2023 r, do Nagrody Literackiej miasta stołecznego Warszawy zgłoszono (kilka tytułów pojawia się więcej niż w jednej kategorii):

 

Jan Stępień: Tęsknota Juliusza Erazma Bolka do raju utraconego

Pierwszym laureatem nagrody został Władysław Mickiewicz – publicysta, tłumacz i wydawca, najstarszy syn Adama Mickiewicza. Przyznawana regularnie co roku nagroda cieszyła się dużym prestiżem, rosnącym z latami dzięki pozycji, jaką w literaturze zajmowali jej kolejni laureaci. Po II wojnie światowej warszawska nagroda literacka przyznawana była pisarzom i publicystom nieregularnie i pod różnymi nazwami. 28 sierpnia 2008 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła uchwałę reaktywującą Nagrodę Literacką m. st. Warszawy. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach: warszawski twórca – (100.000 zł), literatura piękna dla dorosłych (20.000 zł), literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 20.000 zł) i edycja o tematyce warszawskiej (20.000 zł). Dyplomy i medale otrzymują także wydawcy nagrodzonych książek.

 

Agencja Informacyjna, liczby mówią, /DEC/ 16.02.2023