Liczby mówią: Historia farmacji

 

Historia farmacji jest bardzo długa. Z „leków” korzystali już ludzie pierwotni. Dziedzina ewoluowała na przełomie wieków, a farmacja, tak jak i medycyna, rozwija się nadal.

  • 1248 rok – w Świdnicy powstała pierwsza polska apteka.
  • 1498 rok – została wydana, obowiązująca we Florencji, pierwsza farmakopea Nuovo Receptario Composto.
  • 1542 – tylu farmaceutów jest kierownikami aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej w Polsce.
  • 1545 rok – powstała pierwsza katedra farmacji, w Padwie.
  • 1649 rok – powstał pierwszy polski słownik farmakologiczny w języku polskim, niemieckim i po łacinie. Opracował go toruński aptekarz P. Guldeniusz.
  • 1783 rok – powstał pierwszy wydział farmaceutyczny w Polsce, utworzono go w Krakowie.
  • 1797 rok – po raz pierwszy rozdane zostały dyplomy magistra farmacji.
  • 3000 rok p.n.e. – pierwsze wzory recept znalazły się na tabliczkach.
  • 13791 – tylu farmaceutów jest kierownikami aptek ogólnodostępnych w Polsce.
  • 33988 – magistrów farmacji jest wpisanych do rejestrów farmaceutów prowadzonych przez okręgowe izby aptekarskie w Polsce.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Liczby mówią /now/ 25.09.2020 r.