Liczby mówią: Dzień Narodów Zjednoczonych

24 października obchodzony jest Dzień Narodów Zjednoczonych. Święto ma upamiętniać wejście w życie Karty Narodów Zjednoczonych, a jego celem jest zwrócenie uwagi świata na problemy rozwoju społeczno-gospodarczego. Obchody święta podkreślają rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych w propagowaniu bezpieczeństwa i pokoju na świecie. W tym roku, ze względu na konflikt zbrojny w Ukrainie, dzień ten ma szczególne znaczenie.

51 państw liczyła Organizacja Narodów Zjednoczonych w momencie jej założenia

193 suwerenne kraje należą obecnie do Organizacji Narodów Zjednoczonych

6 grudnia 1971 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ zleciło państwom członkowskim uznanie Dnia Narodów Zjednoczonych za święto państwowe

200.000 osób rocznie umiera z przyczyn związanych z konfliktami zbrojnymi

500.000 osób rocznie ginie bezpośrednio w konfliktach zbrojnych

44.000.000.000 dolarów rocznie przeznaczane jest na wsparcie krajów rozwijających się

128.000.000.000 dolarów rocznie przeznacza się na zrównoważony rozwój

1.630.000.000.000 dolarów rocznie pochłaniają działania wojenne

https://agencja-informacyjna.com/miedzynarodowy-dzien-praw-czlowieka/

Agencja Informacyjna /now/ 18.10.2022 r.