Liczby mówią: Dzień Narodów Zjednoczonych

 

24 października obchodzony jest Dzień Narodów Zjednoczonych. Święto ma upamiętniać wejście w życie Karty Narodów Zjednoczonych, a jego celem jest zwrócenie uwagi świata na problemy rozwoju społeczno- gospodarczego. Obchody święta podkreślają rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych w propagowaniu bezpieczeństwa i pokoju na świecie. W tym roku, ze względu na konflikt zbrojny w Ukrainie, dzień ten ma szczególne znaczenie.

 

 

51 państw liczyła Organizacja Narodów Zjednoczonych w momencie jej założenia

193 suwerenne kraje należą obecnie do Organizacji Narodów Zjednoczonych

6 grudnia 1971 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ zleciło państwom członkowskim uznanie Dnia Narodów Zjednoczonych za święto państwowe

200.000 osób rocznie umiera z przyczyn związanych z konfliktami zbrojnymi

500.000 osób rocznie ginie bezpośrednio w konfliktach zbrojnych

44.000.000.000 dolarów rocznie przeznaczane jest na wsparcie krajów rozwijających się

128.000.000.000 dolarów rocznie przeznacza się na zrównoważony rozwój

1.630.000.000.000 dolarów rocznie pochłaniają działania wojenne

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Agencja Informacyjna /now/ 18.10.2022 r.