Juliusz Bolek - patriotyzm finansowy

Juliusz Bolek: patriotyzm finansowy, oszczędzanie i finanse rodzinne

Agencja Informacyjna: Juliusz Bolek, Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu radzi jak poprzez zakup obligacji Skarbu Państwa może oszczędzać, wspierać gospodarkę oraz zabezpieczyć finanse rodzinne.

Juliusz Bolek, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu w rozmowie z Jerzym Mosoniem dziennikarzem ekonomicznym StrefaBiznesu.pl podzielił się swoimi przemyśleniami na temat znaczenia obligacji Skarbu Państwa. Jego spostrzeżenia rzucają światło na dlaczego oszczędzanie, zwłaszcza poprzez zakup państwowych papierów wartościowych, jest nie tylko formą zabezpieczenia finansowego dla rodzin, ale także aktem patriotyzmu.

Obligacje Skarbu Państwa jako fundament Portfela Inwestycyjnego

Juliusz Bolek podkreśla, że obligacje skarbowe są najbezpieczniejszymi instrumentami finansowymi dostępnymi na rynku. Ich zakup nie tylko zdywersyfikuje portfel inwestycyjny, ale również zapewni bezpieczeństwo w przypadku niepowodzenia innych inwestycji. Obligacje skarbowe, szczególnie te kupowane u agentów emisji, są zalecane jako punkt wyjścia dla osób rozpoczynających swoją przygodę z finansami. To bezpieczny start w oszczędzanie i inwestowanie, zdaniem eksperta.

Bezpieczeństwo Inwestycji w Obligacje Skarbu Państwa

W odpowiedzi na pytanie o bezpieczeństwo obligacji skarbowych, Bolek przyznaje, że żadna forma inwestycji nie jest wolna od ryzyka. Niemniej jednak, zakup obligacji oznacza pożyczanie pieniędzy własnemu państwu, co w teorii jest jedną z najmocniejszych gwarancji zwrotu kapitału wraz z odsetkami. W kontekście Polski, członkostwo w Unii Europejskiej dodatkowo wzmacnia tę gwarancję, podnosząc bezpieczeństwo inwestycji w polskie obligacje.

„Niestety, żadne inwestowanie nie jest w 100 procentach bezpieczne, ponieważ nikt nie może przewidzieć wszystkich możliwych zdarzeń w przyszłości. Niemniej, kiedy kupuje się obligacje skarbowe, w praktyce pożycza się pieniądze własnemu państwu, nie bankowi, ani nie rządowi, który z nich korzysta, finansując wydatki. To wydaje się najmocniejszą z możliwych gwarancją tego, że będzie je można odebrać razem z należnymi odsetkami” – mówi Juliusz Bolek w rozmowie z Jerzym Mosoniem.

Popularność polskich obligacji na arenie międzynarodowej

Zainteresowanie zagranicznych inwestorów polskimi obligacjami benchmarkowymi jest dowodem na to, że Polska jest postrzegana jako kraj perspektywiczny i bezpieczny. Jednak, jak zauważa Bolek, emisja obligacji zagranicznych może również świadczyć o poszukiwaniu przez rząd tańszych źródeł finansowania. Chociaż wiąże się to z ryzykiem kursowym, może również wzmacniać bezpieczeństwo państwa.

IV Kongres ESG „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa” – znamy termin!

Wybór odpowiednich papierów wartościowych

Na pytanie, które papiery wartościowe wybrać, Bolek odpowiada, że zależy to od wielu czynników, w tym od sytuacji finansowej inwestora, horyzontu czasowego inwestycji oraz poziomu akceptowalnego ryzyka. Dla osób korzystających z programu Rodzina 800+, obligacje rodzinne mogą oferować atrakcyjne połączenie bezpieczeństwa i wysokiego oprocentowania.

Obligacje Rodzinne a inne formy oszczędzania

Bolek podkreśla, że jeśli obligacje rodzinne stają się mniej popularne niż inne papiery wartościowe oferowane przez Ministerstwo Finansów, może to wskazywać na problemy z promocją lub na ograniczoną liczbę zamożnych rodzin, dla których dodatkowe środki są zbędne. Niemniej jednak, zachęca do rozważenia zakupu obligacji skarbowych jako formy inwestycji przewidywalnej, bezpiecznej, a także jako wyraz patriotyzmu finansowego.

„Kiedy powstawał program 500+ to pojawiały się skądinąd słuszne wątpliwości, czy nie przyczyni się do wzrostu inflacji. Tym bardziej że przeznaczono go dla każdego dziecka, bez względu na sytuację materialną jego rodziców. Natomiast, gdyby ci, którzy nie potrzebują takiego wsparcia, zamiast wydawać te środki, kupowali za nie obligacje rodzinne, to częściowo negatywne następstwa tego programu zostałyby zniesione. Chodzi o to, że udałoby się ograniczyć nadpodaż pieniądza w gospodarce, a rząd miałby z powrotem środki na ważne cele społeczne” – mówi Juliusz Bolek w rozmowie z Jerzym Mosoniem.

Znaczenie oszczędzania dla gospodarki

Oszczędzanie przez zakup obligacji Skarbu Państwa nie tylko zabezpiecza finanse rodzinne, ale również przyczynia się do stabilizacji gospodarki. Jest to szczególnie ważne w kontekście globalnych wyzwań ekonomicznych, gdzie stabilne i przemyślane inwestycje mogą odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu długoterminowego wzrostu.

Grupa Żabka ma zgodę na przejęcia w Rumunii. Znamy szczegóły!

Rozmowa z Juliuszem Bolkiem uwydatnia, że oszczędzanie poprzez inwestycje w obligacje Skarbu Państwa jest strategicznym podejściem, które służy zarówno ochronie indywidualnych finansów rodzinnych, jak i wsparciu gospodarki narodowej. To pokazuje, jak ważne jest posiadanie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego oraz jak ważna jest rola każdego obywatela w budowaniu silnej gospodarki poprzez przemyślane decyzje finansowe.

Przeczytaj całą rozmowę z Juliuszem Bolkiem w portalu StrefaBiznesu.pl.

Kim jest Juliusz Bolek?

Juliusz Bolek jest ekspertem z zakresu zarządzania, promocji i komunikacji. Ukończył Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk. Posiada m.in. certyfikat, przyznany przez Polski Instytut Dyrektorów, „w uznaniu za postawę i działania wyróżniające się najwyższymi standardami Corporate Governance i wartościami etycznymi w biznesie”. W 2017 r. został wyróżniony nagrodą „Finansista Roku”. Prowadził wykłady m.in. Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych (MBA), Społecznej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Promocji oraz w Instytucie Audytu i Ewaluacji. Jest ekspertem Instytutu ESG, a od 2012 r. przewodniczącym Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o tematyce gospodarczej, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka /AIN/ 11.03.2024.