Instytut Biznesu apeluje o sprawniejszy split payment

Split payment, czyli płatność podzielona dotyczy podatku VAT i funkcjonuje na terenie kilku krajów, jak np. Czechy, Turcja czy Włochy. Powodem wdrożenia takiego rozwiązania w wyżej wskazanych państwach, i tym samym w Polsce, jest powiększająca się luka podatkowa. Od początku budziła ona kontrowersje wśród przedsiębiorców teraz stanowisko w tej sprawie zajął Instytut Biznesu.

 

 

Zdaniem Instytutu Biznesu dobrowolny split payment spełnia swoją rolę jako narzędzie ograniczające nadużycia podatkowe. Pomaga także przedsiębiorstwom mającymi trudności w rozliczeniach z kontrahentami, w szczególności z tymi, którzy nie wywiązują się z ustalonych terminów. Od listopada 2019 r. wprowadzono obowiązek split paymentu dla niektórych branż, a obowiązkiem objęte zostały transakcje o wartości przekraczającej 15.000 złotych. Mechanizm podzielonej płatności dotyczy towarów czy usług m.in. z branży elektronicznej, budowlanej czy paliwowej. Korzystną dla firm zmianą jest możliwość przeznaczania pieniędzy nie tylko na zapłatę własnego podatku VAT i podatku z faktur kontrahentów, ale również na zapłatę podatku dochodowego, składek ZUS i akcyzę.

 

Instytutu Biznesu opublikował „stanowisko w sprawie ułatwień w korzystaniu przez przedsiębiorców ze środków gromadzonych na kontach VAT w ramach split paymentu”, z którego wynika, że zmiany obowiązują od listopada 2019 roku mogą stwarzać pewne zagrożenia np. w przypadku branży budowlanej może wpłynąć na pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorstw. Problemem jest  przepis sprawiający, że urząd skarbowy na wydanie zezwolenie na korzystanie, ze środków znajdujących się koncie „vatowski”, ma ponad miesiąc czasu, to zdaniem Instytutu Biznesu zbyt długi okres.

 

Zdaniem Instytut Biznesu w celu zminimalizowania ryzyka związanego z ograniczeniem płynności uczciwych przedsiębiorców, a nawet możliwością upadłości niektórych z nich, niezbędna jest zmiana przez fiskus terminu odpowiedzi na wnioski o uwolnienie środków z kont VAT do kilku, maksymalnie do kilkunastu dni. Urzędy skarbowe dysponują instrumentami, pozwalającymi na szybką ocenę wniosków, chociażby poprzez sprawdzenie wiarygodności przedsiębiorców, jeśli chodzi o terminowość zobowiązań podatkowych.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /EC/ 18.12.2019