Biostrategu prowadź po ścieżkach współpracy!

Konferencja „Rasy rodzime, ekologia, współpraca” to przykład wydarzenia, które pokazuje jak nauka podaje rękę praktyce, a praktyka czerpie z naukowych dokonań. Okazuje się, że jest to możliwe dzięki programowi badań naukowych „Biostrateg”.

 

Konferencja „Rasy rodzime, ekologia, współpraca” miała miejsce w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W jej trakcie poruszono wiele wątków, dotyczących badania ras rodzimych i współpracy naukowców z Instytutu Zootechniki PIB z organizacjami korzystającymi ze wsparcia ze strony przedsięwzięcia „Biostrateg”, czyli programu badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących m. in. środowiska naturalnego i rolnictwa.

Efekty współpracy przedstawił mgr inż. Paweł Krajmas – szef Zakładu Mięsnego „Jasiołka” w Dukli, słynącego z wyrobów wędliniarskich. W tej masarni wykorzystuje się surowiec pochodzący z ras rodzimych, jak też receptury sprzed 150 lat oraz najnowsze techniki pozwalające utrzymać najwyższą biojakość wyrobów. W czasie dyskusji pojawiły się pytania o proces certyfikacji ekologicznej, co wydaje się dość zaskakujące, gdyż tego rodzaju weryfikacja produkcji żywności datuje się od 1993 roku.

 

Drugą ilustracją korzyści płynących ze współpracy naukowców z praktykami był barwny opis szlaku turystyczno kulinarnego „Niech cię Zakole”. Piotr Lenart pokazał kulisy przygotowań organizacyjnych w Zakolu Dolnej Wisły, będących wzorem dla twórców budujących podwaliny pod przemysł turystyczny w Polsce.

 

Innego rodzaju wzorcem są działania Stowarzyszenia Sady Grójeckie, skupiającego sadowników oferujących towar klasy premium. Prezes organizacji Maciej Majewski zwrócił uwagę na fakt, że jabłka grójeckie to marka licząca 500 lat i dziś obejmująca 27 odmian, a owoce charakteryzują się większymi walorami od tych zbieranych w innych rejonach. Najważniejszym sukcesem Stowarzyszenia  jest wkład tego jednego dystrybutora w wygaszenie walki konkurencyjnej polsko-polskiej, co przy 12 organizacjach producenckich mogło być trudne.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /JUC/ 19.12.2019