Gospodarowanie odpadami – nowe rozwiązania, nowe możliwości

19 grudnia br. w Sejmie RP odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Rozwoju Gospodarki Cieplnej “Ciepło 2.0”. Zespół zajmuje się problemami gospodarki odpadami, recyklingiem i rozwojem sieci ciepłowniczej w Polsce.

 

W pierwszym posiedzeniu zespołu „Ciepło 2.0” współprowadzonym przez poseł Elżbietę Dudę (wiceprzewodniczącą zespołu) i posła Roberta Warwasa (przewodniczący zespołu) uczestniczyli eksperci z branży ciepłowniczej, przedstawiciele rządu i samorządów. Głos zabrał m. in. starosta pilski Eligiusz Komarowski, który zwrócił uwagę na problemy z gospodarką odpadami, które są coraz większym wyzwaniem dla polskich samorządów.

Wobec braku systemowych rozwiązań koszty gospodarki odpadami są przesuwane na mieszkańców, którzy od przyszłego roku w wielu regionach zapłacą nawet o 300 proc. za więcej odbiór odpadów. To przypadek m. in. Warszawy, Piły i Krzyża Wielkopolskiego, choć miejscowości, których mieszkańców czeka drastyczna podwyżka jest dużo więcej.

– Nadmierna ilość odpadów, związane z tym zagrożenia to coraz poważniejszy i narastający problem z jakimi musimy się zmierzyć – mówi Agencji Informacyjnej poseł Elżbieta Duda. – Nadal brak kształtowania świadomości społecznej, możliwości ograniczenia ilości odpadów przez segregację, recykling czy przetwarzania odpadów w taki sposób, aby mogły zastąpić tradycyjne nośniki energetyczne w celu wytworzenia np. energii cieplnej czy biogazu. Podczas ostatniego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds.  Gospodarowania Odpadami, Recyklingu i Gospodarki Cieplnej „Ciepło 2.0” rozmawialiśmy z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Aktywów Państwowych  i Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz specjalistami i samorządowcami o nowych możliwościach oraz rozwiązaniach. Będziemy dążyć do  wypracowania zrównoważonego systemu gospodarki uszlachetnienia odpadów, który ograniczy zanieczyszczenia środowiska przy jednoczesnym  zapewnieniu uzyskania efektów gospodarczych – podkreśla poseł Duda.

Ze strony eksperckiej podczas posiedzenia zespołu „Ciepło 2.0” głos zabierał m. in. Andrzej Wójcik, wiceprezes Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A.

Andrzej Wójcik podniósł kwestię wprowadzenia na szeroką skalę recyklingu energetycznego odpadów, jako odpowiedzi zarówno na rosnące koszty gospodarki odpadami, jak i możliwość obniżenia kosztów produkcji ciepła systemowego.

Prezes Wójcik jako doskonałe modele wykorzystywania odpadów w ciepłownictwie wskazywał m. in. Finlandię, Francję i Austrię. W podobnym tonie wypowiadał się prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Jacek Szymczyk, który wskazał na liczne oszczędności wynikające z wykorzystywania recyklingu energetycznego odpadów w miejsce paliwa węglowego.

– Dzięki inicjatywie grupy posłów, którzy założyli zespół parlamentarny „Ciepło 2.0” pojawiła się nadzieja, że uda się uporać w Polsce z problemem rosnących kosztów gospodarki odpadami – mówi Agencji Informacyjnej Andrzej Wójcik. –  Bardzo cieszę się, że zespół ten powstał i zostałem zaproszony na jego pierwsze posiedzenie i mogłem służyć pomocą w kwestiach związanych z tymi zagadnieniami. Jako państwo i społeczeństwo nie dostrzegamy rozwiązań, które są wykorzystywane w wielu krajach na świecie, również tych, które często stawiane są jako wzór gospodarki ekologicznej i dbałości o ochronę środowiska. Marnujemy wiele energii wyrzucając nasze odpady z gospodarstw domowych na składowiska. Te odpady trzeba w sposób cywilizowany i rozsądny zagospodarować, odzyskując to, co jest najcenniejsze w nich, czyli energię – stwierdza Wójcik.

Posłowie zadawali ekspertom liczne pytania dotyczące rozwiązań technologicznych związanych z ciepłem systemowym. Kolejne posiedzenie zespołu parlamentarnego planowane jest już w przyszłym roku.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /MAN/ 20.12.2019